TZ: Ve Zlíně se otevírá nová galerie

11. 10. 2018Artalk Infoservis

Ve Zlíně se otevírá nová galerie / Galerie G18 / Zlín / 9. 10. 2018

Zlín má nový přírůstek do kulturní sféry. Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně otevírá novou galerii s názvem G18. Na výstavy a doprovodný program se návštěvníci mohou těšit se začátkem zimního semestru 2018. Galerie sídlí v novém vzdělávacím univerzitním komplexu na ulici Štefánikova.

Jak je ve Zlíně zvykem už od Tomáše Bati, číslice v názvu galerie G18 je poděděná z názvu budovy U18, ve které galerie sídlí. Je to budova Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně na adrese Štefánikova 5670. V G18 se chystá již od začátku nového akademického roku rozmanitý program. Těšit se můžete na výstavy designu i současného umění, vernisáže, workshopy, komentované prohlídky, přednášky i filmové večery. První výstavní termíny budou věnovány fakultě a jejím studentům už na začátku října 2018. Připravují se dvě tematické výstavy ze studentské nejnovější tvorby.

,,Výstavní koncepce G18, která spočívá v ročních tematických cyklech, chce představit, prodiskutovat a popsat aktuální formy a témata hýbající aktuálním mladým designem a uměním. Výstavy budou doplněny o diskuze, přednášky, workshopy, animace a dílny, tak aby byla galerie schopna postihnout téma i mimo možnosti formy výstavy a jej zprostředkovat studentům UTB, ale také široké veřejnosti.” říká hlavní kurátorka galerie Romana Veselá.

Výstavní prostory galerie se nachází v nové univerzitní budově U18, v přízemí věže B a stejně jako celou budovu ji navrhla Eva Jiřičná. Výstavní plochu o výměře 215 m2 najdete na adrese Štefánikova 5670 ve Zlíně. Veškeré dění je již teď možné sledovat na webu a sociálních sítích galerie.

Sledovat nás můžete na našich sociálních sítích:

Facebook:    facebook.com/g18gallery

Instagram:    instagram.com/g18gallery

Web:        www.g18.cz