TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. - 28. 8. 2011 

VI. Nový zlínský salon 2011, 3. květen – 28. srpen 2011

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o. a Zlínský kraj ve spolupráci se statutárním městem Zlín, Galériou města Bratislavy a galerií Kabinet T.

Nový zlínský salon navazuje na tradici historických salonů, které probíhaly každoročně ve Zlíně v letech 1936-1948. Jednalo se o dosud nejvýznamnější přehlídky soudobého československého resp. českého (v letech 1939 – 1944) výtvarného umění. Zlínské salony se staly vzorem sepětí baťovského podnikání a kultury. Úspěšné obnovení těchto přehlídek formou Nového zlínského salonu se uskutečnilo v roce 1996 pod záštitou a za přímé účasti prezidenta Václava Havla. Od roku 2005 se salonu účastní také umělci ze Slovenska. Připravovaný šestý ročník proběhne od 3. května do 28. srpna 2011.  Hlavní snahou pořadatelů i nadále zůstává, aby výběr umělců nebyl jednostranný. Zlínská galerie proto přizvala ke spolupráci přední znalce současného umění z české i slovenské strany. Členové výstavní jury se v každém ročníku salonu obměňují. Obdobně jako v předchozích ročnících zaměřuje odborná porota pozornost především na ty autory starší třiceti let, jejichž tvorba je v určitém pohybu, rozvíjí se či transformuje. Ambicí výstavy je především představit takové umělecké projevy, které mají potenciál participovat na evropském diskursu o umění a zároveň v nich lze sledovat souvislosti lokálního děním.

Letošní přehlídky se zúčastní 95 autorů z České republiky i Slovenska. V rámci výstavy bude udělena tzv. pocta ve formě samostatné výstavy v Domě umění dvěma významným umělcům, tentokrát Jiřímu Valochovi (CZ) a Monogramistovi T.D (SK). Vedle kmenových prostor pořadatele - Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně - v Domě umění a ve druhém patře zlínského zámku bude podstatná část expozice salonu umístěna v industriálním prostoru 32 budovy továrního areálu.

Výstavu provází katalog obsahující kromě textů o současném českém a slovenském umění biografické údaje vystavujících autorů a reprodukce vystavených děl.

Tisková konference, za účasti představitelů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galérie města Bratislavy, členů výstavní jury a zástupců vystavujících umělců se uskuteční dne 3. 5. 2011 v prostorách salonu ve 2. poschodí zlínského zámku ve 13:00.

Seznam vystavujících umělců:

Jan Ambrůz

Daniel Balabán

Zbyněk Baladrán

Blažej Baláž

Mária Balážová

Peter Bartoš

Jiří Bartůněk

Erik Binder

Marko Blažo

Josef Bolf

Filip Cenek

Ivan Csudai

Martin Čada

Jiří Černický

Anton Čierny

Jiří David

Martin Derner

Milena Dopitová

Richard Fajnor

Patricie Fexová

Pavlína Fichta Čierna

Viktor Frešo

Kurt Gebauer

Václav Girsa

Radim Hanke

Vladimír Havlík

Pavel Hayek

Tomáš Hlavina

Martin Horák

Bohdan Hostiňák

Aleš Hudeček

Dalibor Chatrný

Monika Immrová

Michal Kalhous

Peter Kalmus

Krištof Kintera

Barbora Klímová

Lenka Klodová

Vladimír Kokolia

Jaroslav Koléšek

Igor Korpaczewski

Alena Kotzmannová

Patrik Kovačovský

František Kowolowski

Marek Kvetán

Otis Laubert

Petr Lysáček

Zdeněk Macháček

Martin Mainer

Petr Malina

Stano Masár

Marek Meduna

Pavol Megyesi

Martin Melicherčík

Milan Mikula

Svätopluk Mikyta

Jan Nálevka

Alice Nikitinová

Petr Nikl

Igor Ondruš

Marian Palla

Jiří Petrbok

Martin Piaček

Petr Písařík

Vladimír Popovič

Pavel Preisner

Veronika Ronaiová

Dorota Sadovská

Milan Salák

Jiří Skála

Vladimír Skrepl

Sláva Sobotovičová

Petr Stanický

Václav Stratil

Jiří Surůvka

Tomáš Svoboda

Adam Szentpétery

Kateřina Šedá

Jan Šerých

Michal Škoda

Jiří Thýn

Šárka Trčková

Filip Turek

Jan Turner

Tomáš Vaněk

Emöke Vargová

Ivan Vosecký

Dušan Zahoranský

Martin Zet

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová

XYZ – Milan Tittel a Matej Gavula

Lukáš Jasanský& Martin Polák

Informace podá Mgr. Martin Beníček

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

náměstí T. G. M. 2570, 76227 Zlín

kgvuz.odborne@avonet.cz

Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 – 17. 00