TZ: Viktor Kopasz v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Viktor Kopasz/ Destilace fragmentů / kurátorka: Magdalena Deverová / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 29. 7. – 23. 10. 2022

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje aktuální tvorbu Viktora Kopasze, nepřehlédnutelné osobnosti současné fotografie. Komorní, avšak počtem děl rozsáhlá výstava je zacílena na autorovu nejnovější sérii s tématem nerostů. Shrnuje Kopaszovo multidisciplinární pojetí fotografie a její prezentace. Současně s výstavou vznikl katalog v podobě autorské knihy. Deníkovým cyklům se umělec ve své tvorbě paralelně věnuje více než tři desítky let.

 Jedny ze svých posledních fotograficko-grafických experimentů Kopasz přenáší do trojrozměrné prezentace v roudnické galerii. Instalace se blíží nekonečné obrazové mapě či prostorové asambláži. Jednotlivá díla se překrývají a protínají. „,Destilace fragmentů´, jak napovídá název výstavy, je o rozvíjení fotografických motivů a o hledání vizuálních asociací a vazeb mezi nimi,“ vysvětluje kurátorka výstavy Magdalena Deverová. „Hlavní přínos Kopaszovy tvorby vidím ve schopnosti vyzdvihnout z banality všedního dne prostý fragment či okamžik.“

Ústředním motivem jsou horniny a minerály, v čele se zlatavým pyritem. Autor, jenž bez nadsázky miluje barvu, specificky ztvárnil i třeba čedičové skály Českého středohoří. Kopaszovy osamocené kameny ze stránek deníků nakonec působí jako vesmírná tělesa gigantických rozměrů. Nepředvídatelný umělecký proces je vzdálenou paralelou utváření nerostu. Intenzivní zaměření na jedno téma – nerosty – odpovídá autorovu soustředěnému způsobu práce: Než opustí jeden „modul“, prozkoumá jej do sebemenšího detailu. Výsledkem jsou cykly napínavé vizuality nadané vzájemnou provázaností i konceptuálním přesahem.

Viktor Kopasz (*1973) výrazným způsobem posouvá hranice fotografické tvorby. Podobně jako svou národnostní identitou překračuje hranice tří států (Česka, Slovenska a Maďarska), pohybuje se volně mezi různorodými výtvarnými polohami – fotografií, autorskou knihou, ručním kolorováním fotografií, digitální grafikou, kresbou, koláží, prací s textem, instalací či objektem. Toto v podstatě multimediální pojetí tvorby nepramení ani tak z racionálního uvažování o současné fotografii a hledání jejích nových poloh, jako spíše z umělcovy přirozené intuice. „Myslím, že síla Viktora Kopasze nespočívá ve vytvoření jednoho konečného díla, ale v kontinuálním rozvíjení vizuálních podnětů. Jeho tvorba mi připadá jako otevřená kniha na pokračování,“ shrnuje kurátorka výstavy.