TZ: Virtualita

Virtualita / Invalidovna / Praha / 6. 9. - 29. 9. 2019

Dne 5. září bude od 18 hodin v Invalidovně zahájena skupinová výstava VIRTUALITA, která akcentuje problematiku, do jaké míry virtuální prostor dokáže ovlivnit naši reálnou identitu a za jaké hranice jsme schopni zajít v rámci budování té nehmotné, virtuální. Přes všudypřítomnou technizaci světa, která prostupuje i do světa umění autoři nabádají k vystoupení z komfortních zón virtuálního světa. Výstavu organizuje kreativní platforma 3 Kurátorek.

Sami autoři prožili dospívání v době, která je čím dál tím více ovlivňována internetem, novými médii a sociálními sítěmi. Tyto tendence se vměšují i do jejich umělecké tvorby, každý z nich využívá k tvorbě zcela odlišné umělecké vyjadřovací prostředky, a proto byli osloveni k účasti na zářijové výstavě. Reflexe aktuální situace z různých perspektiv, kdy vystavené umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu, vedou k uvědomění, jak proměňují náš život i okolní svět.

Výstava reflektuje zpětné působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život a proces určité manipulace společnosti, zároveň obsahuje uvědomění, že je technizace světa a orientace v ní důležitá a nepostradatelná. Ve svých dílech i samotní autoři odkazují až nabádají k vystoupení z komfortních zón virtuálního světa. Tak poukazujeme, jak se virtuální a technický svět propojuje s tím uměleckým, tudíž jak se neskutečné situace prolínají s každodenní realitou.

Na výstavě VIRTUALITA se podílí 6 mladých autorů. Je jimi Filip Hauer, Kristýna Šraierová, Simona Patelisová, Anna Roubalová s Annou Wyrwovou a Martin Krupa.

Filip Hauer (*1990) pro tuto výstavu vytvořil dvě autorské počítačové hry, které reflektují hlavní témata jeho umělecké praxe, kterými je výzkum sociálního času a prostoru v rámci digitální doby. Filip Hauer je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, kde studovat v ateliérech intermediální tvorby Tomáše Vaňka, Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.

Další vystavenou autorkou je Kristýna Šraierová (*1992), která vystaví pět velkoformátových maleb z roku 2018, které obsahují virtuální zvukovou vrstvu, která bude dohledatelná po naskenování QR kódu Vaším chytrým telefonem. Kristýna Šraierová vystudovala ateliér malby pod vedením doc. akad. mal. Aleše Ogouna na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Simona Patelisová (*1994) reflektuje ve své tvorbě narušení osobního soukromí a odkazuje na tématiku sociálních sítí a veřejného kamerového systému, tuto problematiku často představuje humorným způsobem. Simona Patelisová studuje v ateliéru Digitálních médii pod vedením Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Anna Roubalová (*1997) spolu s Annou Wyrwovou (*1997) připravily pro výstavu site specific instalaci reflektující přenos informací digitálním způsobem. Anna Roubalová studuje v ateliéru Digitálních médii pod vedením Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Anna Wyrwová studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru sochařství pod vedením Evy Koťátkové a Dominika Langa. Aktuálně se ale nejvíce zabývá malbou a grafikou.

Posledním vystavujícím bude Martin Krupa (*1988), který se zabývá videem a filmem a ve svých pracích znejišťuje viděnou realitu prostřednictvím manipulace narativní složky. Martin Kroupa je absolventem ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. září 2019 od 18 hodin. Po zahájení výstavy se můžete těšit na vizuální instalaci umělecké skupiny man, jejíž součástí je Alžběta Čiperová, Nastasia Grigorieva a Markéta Musilová. Celý večer hudebně doplní vystoupení DJ Ynotaie.

Výstava potrvá od 6. – 29. září 2019.

Otevírací doba duplexu 3Kurátorek je čtvrtek až neděle od 15 do 19 hodin.

Výstavní prostory se nachází v západním křídle Invalidovny, které naleznete na adrese Sokolovská 24/ 136, Praha 8 (vstup je za rohem vpravo od hlavního vstupu do Národního památkového ústavu).

Aktuální informace o nadcházejících událostech a akcích naleznete na webových stránkách www.3kuratorky.cz a facebookových stránkách 3Kurátorky.