TZ: Vojtěch Radakulan a Jiří Kobr v Galerii Františka Drtikola

Vojtěch Radakulan / Ernestinum ve virtuální realitě / Jiří Kobr / Dveře, Ještě  / kurátor: Jan Freiberg / Galerie Františka Drtikola / Příbram / 6.12. 2023 – 25.2. 2024

Galerie Františka Drtikola otevírá 6.12. 2023 v 17 hodin navzájem propojené výstavy Vojtěcha Radakulana  Ernestinum ve virtuální realitě spolu s novým uměleckým dílem Jiřího Kobra Dveře,  dále výstavu soch a grafik Jiřího Kobra s názvem Ještě. 

Ernestinum ve virtuální realitě je interdisciplinární projekt na pomezí historie, výtvarného umění a architektury.  Jádro patrně nejstarší světské budovy v Příbrami Ernestinum zažijete v podobě z období vrcholného středověku. Mluvící artefakty v digitální adaptaci zprostředkují předměty a dobu zakladatele stavby, arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Interiér tvrze ve virtuální realitě vytvořil na základě odborných podkladů Věry Smolové a Michala Profanta Vojtěch Radakulan. Součástí výstavního projektu jsou i umělecká díla Jiřího Kobra, inspirovaná křesťanskou ikonografií, zejména pro galerii na míru zhotovená monumentální zástěna gotického arkýře.

Imerzivní výstava se odehrává v původně centrálním gotickém prostoru druhého podlaží Zámečku, jehož dnešní podoba je výsledkem památkové péče 70. až 90. let 20. století.  Divákům zážitek zprostředkuje několik brýlí na virtuální realitu. Ve fyzickém prostoru instalace hrají dominantní roli Dveře. Dílo vychází z dobových analogií: arkýřové kaple byly uzavírány dvoukřídlými dveřmi, aby oddělily spirituální funkci prostoru od jeho světského použití. Vznik Dveří je motivován snahou galerie nechávat současnými umělci vytvářet díla spojená s historií Příbrami, jejich autorem je Jiří Kobr.

V prvním patře Galerie Františka Drtikola vystavuje Jiří Kobr kolorované dřevěné plastiky vycházející z křesťanské ikonografie spolu s barevnými dřevoryty na papíře či plátně. Výstava Ještě se nenásilně propojuje s obsahem výstavy Ernestinum ve virtuální realitě, odehrávající se ve druhém patře galerie. „Náboženská témata dělám z toho důvodu, že mi tam určitý typ lidských situací připadá koncentrován a na starých příbězích jasněji patrný.“, vysvětloval před několika lety Jiří Kobr své tvůrčí pohnutky v rozhovoru pro Český rozhlas.

Vojtěch Radakulan, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022, vystudoval architekturu na AVU v Praze a sochařství na VŠUP v Praze. Absolvoval stáž interaktivního designu na umělecké škole v Curychu. Působí jako doktorand na fakultě elektrotechnické ČVUT na katedře počítačové grafiky a interakce. Kromě výstav v českém prostředí vystavoval také na Benátském bienále architektury (2021), na Ars Electronica v Linci (2018) či v galerii Husslehof ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ing. arch. Michal Profant je stavební historik. PhDr. Věra Smolová je archivářka. Spolupracují již mnoho let. Podíleli se na stavebně historickém průzkumu Svaté Hory při její rekonstrukci v roce 2015, na průzkumu budovy březnické fary. Dlouhodobě se věnují historickému místopisu Příbrami a Březových Hor.

Jiří Kobr vystudoval AVU v Praze v ateliérech sochy a restaurování uměleckých děl sochařských. Jako restaurátor a řezbář upravuje či vytváří nová díla do kostelů či zámků.  Jako sochař a grafik vystavuje umělecká díla s referencemi na křesťanskou ikonografii ve světských galeriích současného umění.

Jan Freiberg vystudoval fotografii na FUUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a studoval obor Dějiny designu a nových médií na VŠUP v Praze. V roli kurátora a fotografa působil v Galerii Klatovy/Klenová, dále v Galerii Na shledanou. Byl ředitelem Galerie Františka Drtikola. S Vojtěchem Radakulanem spolupracuje od roku 2015 na tvorbě děl ve virtuální realitě.

Ernestinum ve virtuální realitě

autor Vojtěch Radakulan

koncept, kurátor Jan Freiberg

odborná spolupráce Věra Smolová, Michal Profant

hudba Ba:zel (Daniel Vlček, Ewelina Chiu)

hlas František Šedivý

zvuk Jakub Školný

produkce Jan Freiberg

grafika Martin Kubát

fotografie Panny Marie Svatohorské Martin Andrle

Galerie Františka Drtikola Příbram 2023

Poděkování představitelům Svaté Hory za možnost vytvoření digitální kopie Panny Marie Svatohorské. 

Ernestinum ve virtuální realitě vzniklo díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR.