TZ: Vyšla kniha k poctě Jiřího Kroupy Od dějin umění k uměleckému dílu: cesty k porozumění vizuální kultuře

Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Tomáš Valeš: Od dějin umění k uměleckému dílu: cesty k porozumění vizuální kultuře, MUNI - Books & Pipes, Brno 2022.

Jak se dnes píše o dějinách umění? Vyšla knižní publikace Od dějin umění k uměleckému dílu: cesty k porozumění vizuální kultuře

Jak se dnes píše o dějinách umění? Na to může odpovědět nová publikace Semináře dějin umění vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím Books and Pipes k poctě prof. Jiřího Kroupy. Úctyhodných 43 příspěvků sepsalo 47 autorek a autorů, od profesorů přes zkušené historiky umění až po nastupující mladou generaci. Jak v úvodu píše Ondřej Jakubec, autoři této knihy se staví do role "průzkumníků" a každý z textů "lze považovat za jedinečnou mikrohistorickou analýzu, která vysvětluje osobité umělecké dílo či uměleckohistorický problém."

Z hlediska časového rozpětí přitom publikované texty pokrývají umělecká a architektonická díla od raného středověku přes renesanci a baroko až k moderně a současnosti. Zmiňme jen pátrání Tomáše Valeše po kořenech obliby neogotiky na konci 18. století v rámci tak zdánlivě marginálních předmětů, jako jsou stolní hodiny, srovnání dvou moderních architektů – Josefa Zascheho a Jana Kotěry od Jindřicha Vybírala nebo odkrývání zájmu, respektive nezájmu historiků umění o pravěká umělecká díla na našem území, kterému se věnovala Milena Bartlová.

Formát sborníku k poctě význačného učitele a badatele, jako je právě Jiří Kroupa, dnes mnohým připadá přežitý, zastaralý a patriarchální. Jak ale trefně podotýká Ondřej Jakubec, takový "Festschrift je specifickou a neopomenutelnou oborovou „institucí“, v jejímž rámci každá doba znovu přistupuje k tomu, jak definovat dějiny umění." Předkládaná kniha svým záběrem, erudicí i rozsahem bezesporu právě k tomu směřuje a pro odborného či poučeného čtenáře se může stát nejen studnicí poznání uměleckých děl, ale i inspirací k přemýšlení nad nimi a nad možnostmi, jak k umění různých epoch přistupovat.

 

Anotace knihy:

Umělecká díla jednotlivých historických epoch k nám dnes promlouvají často komplikovaným jazykem. Pro člověka 21. století není vždy snadné pochopit všechny jejich významové vrstvy, tak jak je mohli vnímat divačky a diváci v dobách jejich vzniku. Právě navracení a objevování ztracených významů tvoří podstatnou část odborného zájmu čelního představitele brněnské školy dějin umění prof. Jiřího Kroupy.

Autorky a autoři textů v předkládané publikaci připravené k poctě pana profesora se skrze různé metodologické přístupy zaměřili na rozmanité vrstvy vizuální kultury od středověku po 20. století. Kniha je rozdělena do tří tematických částí zaměřených na vizuální kulturu a umění středověku a raného novověku, na umění a architekturu moderní doby a nakonec na historiografii, metodologii a teorii dějin umění.

Formát: 180 x 240 mm

Počet stran: 664

Vazba: měkká

ISBN: 978-80-7485-247-3