TZ: Výstava laureátů Ceny EXIT v Domě pánů z Kunštátu

Výstava laureátů Ceny EXIT / kurátorky: Eva Mráziková, Anna Vartecká / Dům pánů z Kunštátu / Brno / 8.12. 2021 – 27. 3. 2022

V Domě pánů z Kunštátu bude 8. prosince 2021 zahájena výstava věnovaná ocenění pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol, Ceně EXIT. Cena EXIT je pořádaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, má formát bienále a jejími držiteli se doposud stalo deset umělců. Právě těchto deset laureátů se nyní schází na výstavě Stále ve hře, aby prezentovali svou nejaktuálnější tvorbu. Výstava potrvá do 27. března 2022.

Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet na akademické půdě aktivní a komunikující prostředí a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů v profesionálních výstavních institucích. Díky tomu se již od roku 2003, kdy byla Cena EXIT poprvé udělena, kontinuálně vytváří živá platforma, která informuje o aktuálních tendencích a prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. Rok 2021, kdy mělo být uděleno jubilejní desáté ocenění, se i s ohledem na specifičnost pandemického období organizátoři rozhodli využít jako prostor pro zhodnocení dosavadních výsledků a pro otevření diskuze o optimální formě soutěžení v uměleckém provozu. Jako odrazový můstek k takové diskuzi bude sloužit právě výstava nazvaná Stále ve hře, na které se představí Petr Stark, Jakub Adamec, Markéta Kinterová, Richard Loskot, Libor Svoboda, Miroslav Hašek, Vojtěch Maša, Jiří Žák, Marie Tučková a Martin Hrvol.

Výstavní projekt doprovodí publikace CENA EXIT 2003–2021. Ta bude rozvíjet onu druhou významovou rovinu celého projektu a vedle retrospektivní části věnované uplynulým ročníkům bude obsahovat eseje českých a slovenských uměleckých teoretiků a kurátorů věnované možnostem a limitům uměleckých soutěží.