TZ: Západ slunce v Galerii Fotografic

Stanislav Bříza, Dan Poláček, Ondřej Durczak, Jana Kolářová, Krzysztof Kowalski, Daniel Laurinc, Johana Němečková, Jana Šturdíková, Lukáš Tofan / Západ slunce / kurátor: Tomáš Pospěch / Galerie Fotografic / Praha / 6. 4. - 14. 5. 2022 

Oslava svobody fotografického vyjadřování pod taktovkou Tomáše Pospěcha v Galerii Fotografic

Studenti a studentky Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě společně tematizovali, rozkládali a aktualizovali zobrazování největších fotografických klišé. Jako jedno

z nejpozoruhodnějších je zaujalo fotografování západu slunce.

„Západ slunce je nežádoucí přísada fotografie. Stejně jako éčka v jídle. Jak fotografovat západ slunce se ve škole neučí. Západ slunce je vizuální sirotek, ukřivďované a do kouta posílané téma fotografie a přitom jeden z nejfotografovanějších každodenních motivů. Navíc motiv velmi demokratický, alespoň po část roku se dá fotografovat na všech částech zeměkoule, někdy i denně.

Nápad fotografovat západ slunce vznikl v diskusích na semináři Intermediální tvorby. Bavili jsme se o tom, co je ve fotografii klišé, konvence, proč je něco onálepkováno jako chyba. Hledali jsme příklady, co není špatné, ale je tak všudypřítomné, že už to nevnímáme, nehodnotíme, podobně jako banální zástavba v ulicích, kterými se pohybujeme po většinu dne, bezzážitkové pivo ze supermarketu nebo font Times New Roman. Proč nezvednout nějakou konvenci, nesnažit se ji aktualizovat, odvést stranou a učinit zajímavým výchozím bodem pro vlastní práci?“