TZ: Zbyněk Baladrán, Josef Dabernig a Tomáš Svoboda v Galerii města Blanska

V Galerii města Blanska proběhne 14. 5. Od 17 hodin zahájení nových výstav

Mezinárodní výstava Sreenopolis s vystavujícími umělci Zbyňkem Baladránem, rakouským filmařem Josefem Dabernigem a Tomášem Svobodou reflektuje Blansko a jeho lokální specifika prostřednictvím současného umění a Smrad škvařeného fousu představuje nejnovější tvorbu Mariana Pally v oblasti konceptuální keramiky, říká kurátorka Jana Písaříková.

Screenopolis je mezinárodním projektem, v němž byli osloveni tři autoři, aby prostřednictvím jazyka současného umění reflektovali město Blansko. V Galerii města Blanska se dlouhodobě zabýváme tím, jak současné umění přiblížit místní komunitě lidí, říká kurátorka projektu, Jana Písaříková. Jednou z cest je příprava výstav, v nichž oslovujeme umělce a kurátory, aby pohledem cizince: člověka, který přichází zvenčí, zpracovali nějaké téma, které je v Blansku oslovilo. Vzniká tím zajímavý dialog mezi tím, jak Blansko a jeho okolí vidí místní a jak jej naopak vnímají lidé přicházející odjinud. Město tak může být pro obě skupiny objevené znovu a jinak. Minulý rok jsme připravili úspěšný projekt Člověk v jeskyni, navázaný na lokalitu Moravského krasu, v letošní výstavní sezóně spolupracujeme s trojicí vizuálních umělců, jejichž autorským těžištěm je především oblast filmu, reflexe dědictví totalitní minulosti pos-sovětských zemí a pracovní strategie umělecky orientovaného výzkumu.

Leitmotivem spolupráce rakouského filmaře Josefa Daberniga a vizuálních umělců Zbyňka Baladrána a Tomáše Svobody je téma projekce a projekčních ploch v doslovném i symbolickém slova smyslu.

Zbyněk Baladrán reflektuje téma vizuálního smogu, všímá si starých bannerů v okolí města, které již ztratili svůj původní význam a mění se v objekty zastavené kdesi „mezi“ svým původním účelem a novou avantgardní krásou nenápadné všednosti.

Josef Dabernig, respektovaný rakouský filmař a vizuální umělec, který v roce 2000 reprezentoval Rakousko na Benátském bienále, v Blansku není žádným nováčkem.  Na počátku nultých let zde natočil film Rosa Coeli, který se odehrával v dnes již neexistujícím hotelu Dukla a nyní zde připravuje svůj další filmový projekt Pastry Friday s očekávanou premiérou na filmovém festivalu v Salzburgu na podzim tohoto roku. Pro aktuální výstavu v Galerii města Blanska mapuje fenomén letních kin v okolí města.

Poslední z trojice, vizuální umělec a pedagog AVU, Tomáš Svoboda zase pracuje s motivem cesty vlakem mezi Adamovem a Blanskem ve vztahu k symbolickým otázkám životní pouti, osobního růstu, ale také možnosti návratů a bloudění na místech, o kterých si myslíme, že už nás nemají čím překvapit.

Smrad škvařeného fousu je názvem obrazu a především také nové básnické sbírky, kterou Marian Palla vydal v letošním roce v nakladatelství Druhé město. Verše v ní zastoupené reflektují samotný proces výtvarné tvorby a zároveň jsou plné zenově lakonických postřehů a existenciálních miniatur z autorova života. Výstava v Galerii města Blanska se zaměří nejen na představení této sbírky, ale především na autorovu nejaktuálnější tvorbu keramických objektů a soch.  Už v tom je jistý paradox, protože Marian Palla se zde snaží o spojení nespojitelného: keramického řemesla a konceptuálního umění, které ze své definice upřednostňuje ideu před materiálním řešením. Což je konec konců jedna z vlastností, s níž je Pallova tvorba spojována od počátku. Na jednu stranu se hlásí ke konceptualismu s jeho důrazem na ideu a proces díla, na stranu druhou od počátku tíhne k reflexi klasického média obrazu a materiálovým experimentům. Pallova keramická tvorba tak prostřednictvím jednoduchého technologického řešení přináší v kontextu konceptuální umělecké praxe překvapivé objevy. Vlastně zde vzniká – nová umělecká disciplína konceptuální keramiky, v níž keramika i konceptualismus opouští své časem i praxí prověřené pozice, říká kurátorka Jana Písaříková. Jinými slovy, keramici zapomeňte na to, co víte o keramice, konceptuální umělci, zapomeňte na to, co víte o konceptualismu. S keramickou tvorbou autora se váže i nová oblast taxonomie, názvosloví děl.  Můžeme se v jejím rámci setkat s objekty k přenášení, s tematizací mezery a pukliny, nebo s materializovanou demonstrací rozdílu mezi obsahem a formou.  Samotná prezentace v Galerii pracovna je pojatá jako tradiční výstava keramiky, a v tomto ohledu bude v jejím rámci možné vystavené objekty zakoupit. Součástí výstavy bude také básnické čtení autora z jeho nové sbírky veršů.