Umělkyně z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska představuje mezinárodní projekt Secondary Archive

Více než 250 umělkyň a jedna platforma, která shromažďuje prohlášení žen ze střední a východní Evropy. Secondaryarchive.org je mezinárodní projekt, který představuje tři generace umělkyň z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Jeho cílem je pomáhat propagovat, odkrýt a znovu objevovat ženy umělkyně a nejcennější jevy současného umění našeho regionu z pohledu ženy. Projekt vytvořila Nadace Katarzyny Kozyry společně s mezinárodními partnery, mezi kterými je i MeetFactory.

Po léta marginalizované a opomíjené ženské umění si v uměleckém světě střední a východní Evropy znovu získává své místo. Název secondaryarchive.org je mírnou provokací a slovní hříčkou, odkazující na druhotnou roli, která byla historicky přiřazována těmto zemím, často považovaným za periferii takzvaného prvního světa. Obzvláště obtížné období měly umělkyně pracující v dobách komunistického režimu, který zaváděl bariéry kulturní a sociální emancipace žen. V té době pro ně bylo obtížnější vyjádřit se pomocí kreativity a získat si reputaci za hranicemi střední a východní Evropy.

Na druhé straně název „Secondary Archive“ označuje postavení žen jako zástupkyň „jiného pohlaví“, podřízeného mužům. V projektu umělkyně mluví vlastním hlasem - jak při tvorbě, Artist Statement, tak při prezentaci svých děl. Jejich hlas v dnešním světě, zdůrazněný bojem za práva žen, je mimořádně aktuální a důležitý. V poslední době jsou toho důkazem nedávné události v Polsku a stávky proti zpřísnění potratového zákona, které probíhají od loňského roku, široce komentované po celém světě. Nová generace umělkyň je tak konfrontována s tématy souvisejícími se sexualitou, patriarchátem a svobodou rozhodovat o svém vlastním těle.

Secondaryarchive.org je virtuální platforma skládající se z více než 600 stránek uměleckých výpovědí vytvořených ve spolupráci s 30 kurátory ze 4 zemí (ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko). Projekt zahrnuje tvůrčí úsilí tří generací umělkyň od 60. let 20. století – době nejtvrdších komunistických režimů. Druhá generace umělců se objevila v 80. a 90. letech 20. století a na začátku své kariéry zažila rozpad Sovětského svazu. A konečně třetí generace dosáhla věku dospělosti během politických změn, které změnily tvář dnešní Evropy.

Projekt se týká dívek, žen, našich sester, které umění praktikovaly po generace a dívaly se na něj z různých hledisek. Stále působíme ve světě vybudovaném muži v jejich mužské logice nezaslouženého primátu „prvního pohlaví“. Proto projekt přichází s konceptem druhé kategorie, který dává do nového kontextu. Klade za cíl dávat hlas umělkyním, známým i neznámým, feministkám, tradicionalistkám, malířkám, instalačním umělkyním a sochařkám, režisérkám, performerkám a aktivistkám. Zde vytváříme platformu pro slova - prezentujeme a spojujeme jejich Artist Statements. „Cílem je mezi sebou propojit umělkyně tak, aby se mohly vyjádřit, lépe se poznat a cítit, jak lze vytvořit silnou komunitu založenou na rozmanitosti“, říká Katarzyna Kozyra, umělkyně a iniciátorka projektu.

Mezi polskými umělkyněmi jsou v „Secondary Archive“ zahrnuty mimo jiné: Alina Szapocznikow, Natalia LL, Małgorzata Mirga-Tas, Zofia Krawiec a Agata Kus. Mezi slovenské umělkyně patří Daniela Krajčová, Mária Bartuszová, Květoslava Fulierová, Jana Kapelová a Zuzana Svatík. Českou republiku zastupují Adéla Součková, Alena Kotzmannová, Marketa Garai, Veronika Bromová a Maďarsko Éva Szombat, Marianne Csáky, Sári Ember a Katalin Káldi. Platforma navíc poskytne přístup k dosud nepublikovanému výzkumu kurátorek mapujících postupy umělkyň v regionu.

Projekt vytvořila Nadace Katarzyny Kozyry ve spolupráci s jejími partnery - Easttopics (Maďarsko), Björnsonova (Slovensko) a MeetFactory (Česká republika), a ve spolupráci s Zachęta - Národní galerie umění ve Varšavě. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.

V budoucnu bude rozšířen o profily umělkyň z jiných regionů Evropy, vč. Východní Evropy.