Uvedení knih Piotra Piotrowského Významy modernismu a Umění a emancipace

Uvedení knih Piotra Piotrowského Významy modernismu a Umění a emancipace  / Knihkupectví ArtMap / Praha / 16. 1. 2023 v 18:00

Uvedení knih Piotra Piotrowského Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945 a Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského proběhne v pondělí 16. 1. 2023 v 18:00 v knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1.

Prezentace knih proběhne za účasti doc. PhDr. Pavlíny Morganové, Ph.D., překladatele knihy Mgr. Jana Jeništy, Ph.D. a ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové MgA. Františka Zachovala. Akci pořádá Galerie moderního umění v Hradci Králové pod záštitou Artmap, z. s.

Ke knize, autorovi

Obě publikace zaplňují citelnou mezeru v překladech odborné literatury z oblasti současné teorie a dějin výtvarného umění zemí někdejšího východního bloku.

Polský historik umění Piotr Piotrowski v knize Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945 přibližuje stěžejní momenty polského výtvarného umění od konce druhé světové války až po 90. léta a interpretuje je rovněž v širším kontextu společenských procesů a vývoje politické situace.

K edici Galerie moderního umění v Hradci Králové:

Publikace Piotra Piotrowského Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945 vychází v překladové ediční řadě Galerie moderního umění v Hradci Králové zaměřené na moderní a současné umění ve střední a východní Evropě, jejímž cílem je zprostředkovat české odborné veřejnosti důležité teoretické texty týkající se výtvarného umění ve zmíněných regionech.