Veronika Gabrielová a Josef Mladějovský v Galerii U Betlémské kaple

Veronika Gabrielová a Josef Mladějovský / Úhel pohledu / kurátor: Petr Vaňous / Galerie U Betlémské kaple / Praha / 11. 5. – 8. 6. 2023

Foto: Jiří Hroník