Vladimír Boudník v Moravské galerii v Brně

Vladimír Boudník / BOUDNÍK / kurátoři: Ondřej Chrobák, Petr Ingerle / Moravská galerie v Brně: Pražákův palác / Brno / 12. 4. – 11. 8. 2019

Foto: archiv MG