Vojtěch Fröhlich reaguje na absentující program v Česko-slovenském pavilonu Benátského bienále

Během zahájení Benátského bienále proběhla v Česko-slovenském pavilonu, který je letos bez oficiálního programu, PAUZA. Dílo připravil český vizuální umělec Vojtěch Fröhlich. Jedná se o sérii performancí určených pro Česko-slovenský pavilon v benátském parku Giardini della Biennale, které proběhly v sobotu 23. dubna.

Na projektu se podílel slovenský ilustrátor a grafik Martin Groch, kurátorsky s Fröhlichem spolupracoval Martin Mazanec, se kterým v minulých letech připravil několik výstav v mezinárodním i českém kontextu.

Pauza je součástí rytmu mezi jednotlivými performancemi, které jsou snahou o postupný průzkum architektury budovy zející na otevření Benátského bienále prázdnotou. Od posledního bienále umění v roce 2019 nebyl pavilon uveden znovu do provozu. Umělce i kurátora tato skutečnost zarazila. Pauza je způsob, jak Česko-slovenskému pavilonu vdechnout život alespoň krátce v době konání uměleckého bienále v podobě fyzické přítomnosti člověka. Ohledání stavby jako připomínka její existence.

„Vojtěch Fröhlich se pokusil o akupunkturu této budovy, skrze kterou bychom chtěli připomenout nejen její existenci. Jedná se o impuls, který by měl otevřít kritickou debatu o vztahu česko-slovenské scény k té mezinárodní a roli obou států a jejich institucí, které přehlídku přesunuly do roviny zapomínání,“ dodává Martin Mazanec.

Odpovědnost za provoz a existenci pavilonu je na straně obou zemí, letos program měla garantovat Slovenská národní galerie, která se střídá s českou Národní galerií Praha. Vzniká podnět k úvaze, zda se podobná akce může stát oficiální součástí programu a iniciovat sérii dalších událostí českých a slovenských umělců. Nicméně otázka, proč pavilon ani po tříleté pauze není zrekonstruován a neslouží svému účelu, naléhavě čeká na odpověď. Podobně jako otázka, proč nebyl na letošní bienále v Benátkách zajištěn náhradní výstavní prostor.