Vyhlásenie víťazov 3. ročníka ocenenia BIELA KOCKA³

Vyhlásenie víťazov 3. ročníka ocenenia BIELA KOCKA³ / Nitra / 10. 6. 2019

Vyhlásenie víťazov 3. ročníka ocenenia BIELA KOCKA³ - Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2018

v piatich súťažných kategóriách:

EDIČNÝ PROJEKT (odborná publikačná činnosť)

Jana Geržová - Pamäť miesta. Synagóga centrum súčasného umenia 1995 – 2000, monografia vydaná galériou Jána Koniarka v Trnave

„Publikácia komplexne - textovo, dokumentačne a obrazovo - zhrnula projekt koncipovaný kurátorkou  Janou Geržovou v 90. rokov 20. storočia, ktorý bol vytvorený pre priestor trnavskej synagógy „tu a teraz“, postavený na vzťahoch silného génia loci priestoru synagógy so sakrálnymi, architektonickými, výtvarnými i pamäťovými  (holocaust) vlastnosťami  s miestne špecifickými inštaláciami troch výstavných cyklov. Publikácia predstavuje adresnú a konkrétnu „banku pamäti“, ktorá má širší spoločenský význam pre hľadanie identity kolektívneho vedomia (a podvedomia), vyrovnávania sa so spoločnou  pamäťou, zároveň potvrdzuje a pripomína význam a miesto tohto osobitého projektu v novších porelovučných dejinách umenia na Slovensku.“

KURÁTORSKÝ PROJEKT

Mira Keratová - Michal Moravčík UNITED WE STAND, realizovaný v Stredoslovenskej galérii

„Výstava Michala Moravčíka in memoriam priniesla nielen sumár jeho diel, ale fungovala aj ako komplexný pohľad do jeho života, ktorý bol tesne spätý s tvorbou. Spôsob inštalácie, detailný archív a spolupráca blízkych priateľov, ktorí sa podieľali na výstave, ešte posilnili tento efekt. Zároveň to v istom zmysle uľahčilo čítanie konceptuálnych diel aj pre divákov, ktorí s nimi doteraz nemali skúsenosť. Výstava pozostávajúca z dvoch častí – UNITED WE STAND v Stredoslovenskej galérii a DIVIDED WE FALL v Novej synagóge v Žiline - bola skutočným zážitkom a poctou umelcovi, ktorý odišiel predčasne, no zanechal za sebou mimoriadne silné dielo.“

EDUKAČNÝ PROJEKT

Daniela Čarná, Lucia Kotvanová - Mediátori umenia KHB na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar, realizovaný v Kunsthalle Bratislava

„Koncept mediátorov v Kunsthalle Bratislava je dlhodobo známy pre poctivú snahu o aktívnu komunikáciu s rôznymi typmi denných návštevníkov. Priebežne priniesol inšpiráciu a know how aj do iných galerijných inštitúcií na Slovensku.

V súvislosti s výstavou Eastern sugar, ktorá reflektovala strácanie práce a zodpovednosti sa vynoril pozitívny kontrast práve v týchto dvoch oblastiach. V Kunsthalle Bratislava sa zodpovedne stavajú k záväzku byť aj vzdelávacou inštitúciou, dávajú si prácu s výberom a vychovávaním mediátorov, poskytujú im príslušné vzdelanie, prax i prácu a zároveň im odovzdávajú štafetu ďalšej zodpovednosti za vzdelávanie v súčasnom umení. Na poli cukrovarníctva to nezaváži, ale v oblasti galerijnej edukácie si to vážime.“

INÝ ODBORNÝ PROJEKT

Mira Keratová - HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie

„Projekt HYDROZOA je svojou koncepciou vysoko aktuálny vo viacerých rovinách. Prezentuje inovatívne stratégie zhodnocovania rozsiahlej akvizície diel Stana Filka (viac než 700 diel), pričom povaha stratégií rešpektuje konceptuálne východiská tvorby umelca. Nový formát „permanentnej expozície“ premenlivej povahy, dynamizovaný rôznorodými aktivitami (dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.) dovoľuje priblížiť širokej verejnosti i odborníkom základný filozoficko-psychologický zámer umelcovej tvorby.

NEZÁVISLÝ PROJEKT (kategória určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

Dalibor Bača, Ivana Rumanová - Dalibor Bača: Definitívne nedokončené (+ intervencie a texty), projekt realizovaná v Novej synagóge v Žiline

„Inštalácia Dalibora Baču v Novej synagóge v Žiline v kurátorskej koncepcii Ivany Rumanovej bola veľkorysým projektom, akých na Slovensku ročne býva iba zopár. Pre mnohých bola možno až márnivou prehliadkou umelca, ktorý nechá tony materiálu zničiť pre jednu výstavu, v skutočnosti však všetko v tomto diele bolo prepracované a domyslené do detailov, od zákazu fotografovania až po výber a následnú recykláciu použitých materiálov. Program sprievodných prednášok, ako aj dielo hosťujúceho autora Andrása Cséfalvaya, ponúkli viacero inšpiratívnych rovín možnej interpretácie – od čisto zmyslového vnímania krehkosti materiálu a našej vlastnej krehkosti až po aktuálne enviromentálne témy.“

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie Ceny RGS – BIELA KOCKA³ za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2018 prebehlo 10. 6. 2019 v Nitrianskej galérii. Spolu bolo nominovaných až 59 projektov v 5 kategóriách. Za hodnotenie nominovaných projektov ďakujeme členom odbornej poroty s trojročným funkčným obdobím, ktorá zasadala v tomto zložení už posledný krát: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.; Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová; doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Močková; Mgr. Lýdia Pribišová, PhD.

Víťazi získavajú nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom doc. Mgr. art. Patrikom Illom, a taktiež sponzorské predplatné mediálnych partnerov: Flash Art, PROFIL súčasného výtvarného umenia.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.