Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 se přesouvá z Prahy do Ostravy

Výstava finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2020 se uskuteční v jedné z nejvýznamnějších českých institucí věnujících se současnému umění, v galerii PLATO Ostrava. K této změně došlo poté, co původní partnerská instituce, Národní galerie Praha, vypověděla navzdory dlouholeté spolupráci nečekaně Společnosti Jindřicha Chalupeckého spolupořadatelství. Výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého by se i do budoucna mohly střídat mezi Prahou, Brnem a Ostravou.

Finalisté a finalistky CJCH 2020. Foto: Hynek Alt

Organizační tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého obdržel minulý týden zprávu od generální ředitelky Národní galerie Praha Anne-Marie Nedoma, která se bez předchozího jednání o alternativách rozhodla vzhledem k aktuální pandemické situaci zrušit dlouho plánovaný podzimní termín výstavy letošních finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého pro vizuální umělkyně a umělce do 35 let. Z umělecké scény se následně zvedla vlna solidarity a snaha nalézt alternativní řešení pro uskutečnění výstavy, do jejíž přípravy již organizátoři i participující umělkyně a umělci vložili nemálo času i finančních prostředků. „Jakkoli musí celá společnost i kulturní obec přistupovat vážně k veškerým omezením a vzniklým obtížím s realizací připravovaných projektů, považujeme v takové situaci za klíčový vzájemný dialog a podporu, kterou bychom očekávali právě i od Národní galerie,“ uvádí ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová, která bude společně s Veronikou Čechovou také kurátorkou letošní výstavy CJCh. „Věříme, že k jednání nad dlouhodobým partnerstvím s NGP přijde příhodnější moment a velice se těšíme na spolupráci s PLATO Ostrava, což je krok, o kterém jsme v souvislosti s dalším vývojem Ceny Jindřicha Chalupeckého již nějaký čas uvažovali a aktuální situace tak vše urychlila,“ dodává Kottová.

Cena Jindřicha Chalupeckého v PLATO Ostrava

Společnost Jindřicha Chalupeckého s radostí přijala nabídku uspořádat letošní výstavu v galerii PLATO Ostrava, která patří mezi přední české umělecké instituce mezinárodního významu. Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého se tak letos úplně poprvé představí po tradiční Praze a Brně také v Ostravě. Tato změna se kromě společné výstavy letošních finalistek a finalistů dotýká také výstavy zahraničního hosta – mezinárodního uměleckého dua autorek Pauline Boudry a Renate Lorenz, dlouhodobě žijících a působících v Berlíně. Společnost Jindřicha Chalupeckého o střídání výstavy mezi Prahou, Brnem a Ostravou již uvažovala a vzniklá situace tak nabízí příležitost nejen k uspořádání aktuálního ročníku v PLATO, ale také k dalšímu jednání o dlouhodobé spolupráci. Obě instituce jsou připraveny vynaložit maximální úsilí k realizaci projektu v plánovaném rozsahu a kvalitě.

„Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého patří k důležitým orientačním bodům současné umělecké scény. Rozhodnutí generální ředitelky Národní galerie v Praze zrušit podzimní termín pro její konání není obhajitelné ani v kontextu potíží, jimž bezesporu musí čelit naše přední muzejní instituce v důsledku omezení souvisejících s pandemií. Jakkoli se nynější dramaturgie PLATO opírá o původní projekty, přišlo nám v rámci zcela základního pocitu solidarity s celou uměleckou scénou naprosto logické nabídnout pořadatelům Ceny Jindřicha Chalupeckého naše prostory a produkční zázemí jako alternativu pro uskutečnění letošní výstavy. Podzim bude i pro nás velmi náročný, ale nepochybuji o tom, že výsledek naší spolupráce bude stát za to,“ uvádí k celé situaci Marek Pokorný, umělecký ředitel PLATO Ostrava.

Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

PLATO, Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava

Finalisté 31. ročníku: Jakub Choma, Anna Slama & Marek Delong, Alma Lily Rayner, Marie Tučková, Jiří Žák a Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit)

Zahraniční hostky: Pauline Boudry a Renate Lorenz

Kurátorky: Veronika Čechová, Karina Kottová

termín výstavy: polovina října 2020 – leden 2021

Spolupořadatel: PLATO Ostrava

Hlavní partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, J&T Banka

Výstava se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a J&T Banky.