Výstava desaťročia v Stredoslovenskej galérii

Bilbordy a plagáty po Banskej Bystrici ohlasujú Výstavu desaťročia. Tento symbolický podtitul nesie projekt s názvom 10 rokov Maľby, ktorý má predstaviť kolekciu víťazných diel všetkých doterajších ročníkov súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Hovoriť o výstave bez kurátora, či akéhokoľvek kurátorského konceptu ako o výstave desaťročia sa však zdá byť viac než ironické.

Nadácia VÚB súťaž Maľba vyhlasuje pravidelne každý rok. Cieľom súťaže je podpora a propagácia mladého slovenského umenia v médiu maľby. Prihlásiť sa môžu profesionálni výtvarníci a absolventi vysokej školy umeleckého zamerania vo veku od dvadsaťštyri do tridsaťpäť rokov, a to s jedným dielom nie starším ako tri roky. Téma a použitá technika ostáva na výbere autora, no nesmie byť urážlivá, hanlivá či v rozpore s dobrými mravmi. „Nadácia tým sama limituje súťaž a prichádza o najslobodnejšie a najodvážnejšie maliarske prejavy,“ myslí si minuloročný víťaz Juraj Florek.

Súťažné diela hodnotí medzinárodná porota, ktorá sa každý rok mení. Jej členmi sú aktívni umelci, teoretici či historici umenia, kurátori a galeristi. Zasadali v nej napríklad Amy Dickson, Rudolf Sikora, Jan Skřivánek, Juraj Čarný, Tomáš Císařovský, Zora Rusinová, Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá či Ivan Csudai, ktorý jubilejnú výstavu v Stredoslovenskej galérii otváral. Kto a na základe čoho členov poroty určuje, Nadácia VÚB neprezradila.

Výber víťazných diel prebieha v dvoch kolách. V prvom kole každý z porotcov určí dvadsať najlepších diel a bodovo ich ohodnotí. Autori s najvyššími súčtami bodov vytvoria skupinu finalistov. Ich diela sú následne prezentované na súťažnej prehliadke, kde porota určí víťazov. Cenou je atraktívna finančná odmena, ktorá si drží svoju úroveň od už od prvého ročníka súťaže. Nadácia VÚB súťaž každoročne dotuje sumou 20 000 eur, pričom víťaz získa 10 000 eur, druhému miestu prislúcha 6 500 eur a za tretie to je 3 500 eur. Víťazné diela sa automaticky stávajú majetkom Nadácie VÚB. Ako povedala správkyňa nadácie Martina Slezáková, deje sa tak v snahe vytvoriť hodnotnú zbierku súčasného slovenského umenia. V súčasnosti zbierku tvorí dvadsaťsedem diel, ktoré predstavujú práve na Výstave desaťročia. „Inak tieto obrazy zdobia reprezentačné priestory banky a kancelárie jej vrcholných predstaviteľov,“ uvádza Slezáková.

Výtvarníci, ktorí sa súťaže zúčastnili, podujatie hodnotia prevažne pozitívne. „Súťaž Maľba je veľmi pekný projekt, v podstate jediná súťaž zaoberajúca sa čisto maľbou na Slovensku. Mnohokrát je to úspešný štart a zviditeľnenie sa mladých umelcov na slovenskej výtvarnej scéne,“ vyjadrila sa Eva Činčalová, držiteľka druhého miesta za rok 2009. „Po každej súťaži Maľba, v ktorej som figurovala, sa mi ozvali ľudia, ktorí prejavili záujem o moju tvorbu a navštívili ma v ateliéri.“ Podobný názor má aj Juraj Kollár, víťaz ročníka 2010: „Pre nás je rozhodujúca budúcnosť, teda to, že diela sa v zbierke zhodnocujú. Rovnako si však vážim súkromné peniaze banky a som za ne vďačný, nielen veselý“. Juraj Florek dodáva: „Výhra vám dá peniaze a čas na ďalšiu tvorbu.“

Výstavu 10 rokov Maľby pripravila Nadácia VÚB spolu so Stredoslovenskou galériou pri príležitosti desiateho výročia súťaže. Jej cieľom je predstaviť všetky víťazné diela ako ucelenú kolekciu, a to aj v iných mestách ako v Bratislave, kde bývali prezentované práce finalistov v predošlých ročníkoch. „Rozhodli sme sa pripraviť takpovediac ´putovnú´ výstavu víťazných, teda najlepších diel. Stredné Slovensko zastupuje Banská Bystrica, východné Slovensko Košice a západné Slovensko, pochopiteľne, Bratislava,“ povedala Martina Slezáková. Okrem týchto miest by sa výstava mala predstaviť dokonca aj v milánskej Gallerie D’Italia, ktorá sídli hneď vedľa opery la Scala. „Výstavná kolekcia je podľa názoru odborníkov tým najlepším z najlepšieho. A zaslúži si byť prezentovaná aj za hranicami Slovenska. Usporiadať v zahraničí reprezentačnú výstavu slovenského umenia v zmysle salónu mladých maliarov je veľmi náročné logisticky aj finančne. Preto sme požiadali o pomoc materskú banku VÚB, ktorou je talianska Intesa Sanpaolo. Práve vďaka nej budú môcť slovenskí maliari vystavovať svoje diela priamo v srdci Milána.“

Plány Nadácie VÚB znejú skutočne veľkolepo a na prvú prehliadku toho „najlepšieho z najlepšieho“ v Stredoslovenskej galérii som sa išla pozrieť s nadšením a nemalým očakávaním. Výstava je prezentovaná v budove Praetória na Námestí Š. Moysesa, ktorú tvoria tri rozsiahle podlažia. Výstavné priestory sú však v žalostnom stave. Návštevníkov vítajú kedysi zrejme biele steny plné sivých šmúh a podlahy pokryté špinavým kobercom s odpudzujúcimi fľakmi navodzujúcimi atmosféru lacného nočného klubu. Galérii očividne chýbajú financie aj na základnú údržbu, dezolátny stav budovy sa stal citlivou témou. Oficiálne stanovisko galérie je pomerne zdržanlivé: „Budova, v ktorej je prebiehajúca výstava, je majetkom BBSK, Stredoslovenská galéria je iba jej správcom. Nakoľko BBSK nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na celkovú rekonštrukciu budovy, galéria vykonáva len bežnú údržbu vrátane malých opráv“.

Odhliadnuc od toho, priestor, ktorý Praetórium ponúka, je skutočne veľkorysý a výborne sa hodí na prezentáciu veľkoplošných malieb, kde si každé dielo okolo seba zaslúži „trochu vzduchu“. Tu však kvality a pozitíva celého výstavného projektu končia. Výstava desaťročia nemá žiadneho kurátora a je to vidieť. Prezentované diela sú rozmiestnené podľa neznámeho kľúča bez akejkoľvek logickej skladby. Kto čaká napríklad chronologické usporiadanie, zoskupenie diel jednotlivých ročníkov vedľa seba, alebo rozdelenie na podlažia podľa prvého, druhého a tretieho miesta, bude sklamaný. Divák úplne stráca možnosť konfrontovať kvalitu víťazných diel jednotlivých ročníkov, alebo umenie držiteľov (napríklad) prvého miesta a porovnať navzájom to najkvalitnejšie z poslednej dekády súčasnej mladej maľby. Rovnako chýba možnosť sledovať jej vývoj v čase a snažiť sa prísť na to, či sa niekam posunula, alebo nie. Výstava nevyužíva svoj potenciál „obzrieť sa späť a bilancovať dianie na scéne mladého umenia v ostatnej dekáde“, ako sa píše v propagačných materiáloch. Možno, keby výstava mala kurátora, pôsobila by o čosi ucelenejším dojmom. Organizátori to však zjavne nepokladajú za potrebné.

„Výstavu tvorí celá kolekcia víťazných diel súťaže Maľba roka, takže nemala kurátorskú koncepciu. Akurát inštaláciu realizovalo umenovedné oddelenie Stredoslovenskej galérie. SSG len ponúkla priestory na výstavu. Organizácia výstavy, príprava propagačných materiálov a catering boli v réžii Nadácie VÚB Banky,“ vyjadrila sa Zuzana Medzihorská, PR manažérka Stredoslovenskej galérie. Zaujímavé je, že vedenie Nadácie VÚB banky žije v presvedčení, že výstava kurátora má a že ním je samotný riaditeľ galérie. Aspoň tak to tvrdí Martina Slezáková. Riaditeľ galérie uvádza veci na pravú mieru: „Ako ste si určite všimli, nič také nebolo uvedené ani v tlačovej správe, ako ani v ďalších propagačných materiáloch. Nie som historik umenia a podobné ambície nemám. Túto informáciu vám mohli poskytnúť len ľudia, ktorí nechápu, v čom spočíva úloha kurátora. Ja som iba dohodol podmienky uvedenia výstavy so zástupkyňou Nadácie VÚB, to bola celá moja úloha.“ Táto informačná prestrelka podčiarkuje chaos okolo celej výstavy a neveľmi profesionálny prístup organizátorov. Aj keď treba oceniť, že Nadácia VÚB umožnila návštevníkom na výstavu voľný vstup.


Zoznam vystavujúcich autorov: Andrea Bartošová, Michal Bôrik, András Cséfalvay, Michal Czinege, Eva Činčalová, Dávid Demjanovič/ Jarmila Mitríková, Andrej Dúbravský, Jarmila Džuppová-Sabová, Matej Fabian, Alexandra Fazekašová, Juraj Florek, Ľudmila Hrachovinová, Katarína Janečková, Marek Jarotta, Juraj Kollár, Juliana Mrvová, Monika Mikyšková-Pascoe, Csilla Poláková, Viliam Slaminka, Erik Šille, Lucia Tallová, Ján Vasilko, Ivona Žirková

Katarína Lacková | Narodená 1989 v Banskej Bystrici, je absolventkou odboru dejiny umenia. Bakalársky titul získala v Bratislave na Univerzite Komenského a magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti je zamestnankyňou Pamiatkového úradu SR v Bratislave na referáte výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok.