Výstava O umění válečném v Pardubicích

Michal Burget, Pavel Doskočil, Miloš Englberth, Kurt Gebauer, Zbyněk Havlín, Jaroslav Koléšek, Adolf Lachman, Leoš Matějček, Jindřich Max Pavlíček, Jaroslav Róna, Jaroslav Schejbal, Jiří Surůvka, Radomír Škoda, Roman Trabura, Ladislav Vlna, Milan Langer a Art Division Team Victory Nox / O umění válečném / kurátorka: Martina Vítková / Galerie města Pardubic / Pardubice / 23. 6. - 3. 9. 2017

Foto: Luděk Vojtěchovský