VýTěr – průběžný výsledek akce

Na otevřenou výzvu VýTěr (Výtvarník + teoretik vytřou světu zrak!, rozhovor s organizátory akce), kterou zaštiťují galerie OFF/FORMAT a Katedra výtvarné výchovy PdF MU v zastoupení Marty a Petra Kovářových, zareagovalo přibližně čtyřicet výtvarníků a šestnáct teoretiků. Z nich vzniklo při happeningu deset párů, které se rozhodly pro další vzájemnou spolupráci.

 Akce byla realizována v rámci letošního Týdne výtvarné kultury v Brně a jejím cílem bylo spojení profesních drah výtvarníků a teoretiků. Vycházela z předpokladu, že je značné množství umělců, kteří se na výtvarné scéně obtížně prosazují nikoli proto, že by jejich práce nebyla kvalitní, ale protože sami sobě nedokáží být zároveň manažery a také by uvítali konstruktivní kritickoteoretický pohled na svou tvorbu. A podobně je zde množství absolvujících teoretiků, historiků a kritiků umění, kteří dostávají jen málo příležitostí profesně se realizovat.

Zúčastnění výtvarníci a teoretici se mohli seznámit nejdříve nepřímo, prostřednictvím webové stránky , kde jsou umístěny jejich medailonky, a následně byla realizována výstava, na níž se všichni setkali, aby, pakliže najdou společnou „řeč“, se přihlásili ke spolupráci. Ta vyvrcholí v březnu 2015 sérií krátkých výstav spojených s besedami o umělecko-teoretické spolupráci právě v galerii OFF/FORMAT.

Deset výtvarně-teoretických párů tedy tvoří (vždy v kombinaci výtvarník + teoretik): Pavlína Komoňová + Michala Frank Barnová, Júlia Zorkovská + Ondřej Navrátil, Petr Kunčík + Olga Čejková, Matěj Frank + Soňa Nováková, Katarína Klusová + Klára Hudáková, Katarína Tuľaková + Jan Sobota, Jan Karpíšek + Dominika Halvová, Ondřej Horák + Marie Konečná, Šárka Koudelová + Hana Staňková a Antonín Zezula, Jiří Žák + Jana Gazdagová.

Petr Kovář