Výzva vystavujícím a kurátorům Nového zlínského salonu 2017

Zveřejňujeme výzvu umělců a umělkyň, teoretiků a teoretiček, kritiků a kritiček, kteří se ohrazují vůči 8. ročníku Nového zlínského salonu. Jak upozornila již ve svém komentáři Sláva Sobotovičová, letošní přehlídka prezentuje nevyvážený poměr zastoupených umělců a umělkyň (34 mužů vůči 1 ženě). Signatáři výzvy žádají po organizátorech ukončení výstavy a po participujících umělcích (a umělkyni) odstranění svého prezentovaného díla.

Vážení představitelé Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, vážení kurátoři osmého ročníku Nového zlínského salonu 2017, Petře Vaňousi, Jáne Kraloviči, Terezie Petišková, Beato Jablonská, Zdeňku Freislebene, Marku Pokorný, Ivane Bergmanne, Václave Mílku, vyzýváme vás, abyste ukončili výstavu osmého ročníku Nového zlínského salonu 2017 pod názvem Co je současný obraz, na níž je zastoupena jediná (!) žena oproti třiceti čtyřem (!) mužům. Tak radikální nepoměr je nutně pokřiveným obrazem o současném českém umění a vypovídá o nepochopitelné zaslepenosti odborné veřejnosti, která přehlíží tvorbu českých umělkyň. Krajská galerie Zlín je veřejnou institucí, kterou si všichni platíme ze svých daní, aby podporovala současné umění. „Současné umění“ (současný obraz) ale neznamená současné umění produkované pouze muži, ale umění tvořené jak muži, tak ženami.

Milí umělci prezentovaní na výstavě, Ondřeji Basjuku, Jane Merto, Jiří Petrboku, Zbyňku Sedlecký, Adame Štechu, Jakube Tomáši, Lubomíre Typlte, Vladimíre Vélo, Františku Demetere, Juraji Gábore, Jaromíre Novotný, Danieli Balabáne, Milane Housere, Jakube Roztočile, Michaelo Thelenová, Petře Veselý, Romane Bicku, Rastislave Podobo, Rastislave Sedláčku, Martine Špirci, Jiří Černický, Patriku Háble, Petře Písaříku, Jakube Špaňheli, Karle Štědrý, Ondřeji Buddeusi, Martine Kohoute, Jaromíre Novotný, Jiří Valochu, Tomáši Vaňku, Martine Čado, Petře Horáku, Jiří Kudělo, Vojtěchu Skáceli, Dušane Tománku, vyzýváme vás, abyste pozastavili svou účast na osmém ročníku Nového zlínského salonu 2017 pod názvem Co je současný obraz. Vyzýváme vás, abyste jeli do Zlína či pověřili někoho známého, svůj umělecký projekt z výstavy odstranili, a vyjádřili tak nesouhlas s absurdní nevyvážeností celého projektu. Jakkoliv je primární zodpovědnost za skladbu výstavy na kurátorech a zástupcích Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, svou účastí celý projekt legitimizujete. Stáhnutím svého díla z výstavy na problém upozorníte.

Domníváme se, že pouze budou-li muži solidární s ženami, umělci s umělkyněmi, a budou společně proti podobným situacím vystupovat, je možné něco změnit.

 

Darina Alster

Alžběta Bačíková

Zbyněk Baladrán

Anežka Bartlová

Milena Bartlová

Zuzana Blochová

Vjera Borozan

Nikola Brabcová

Anna Daučíková

Lucie Davidová Patáková

Isabela Grosseová

Jakub Hošek

Tereza Hrušková

Edith Jeřábková

Eva Jiřička

Markéta Kinterová

Barbora Kleinhamplová

Katarína Klusová

Alexey Klyuykov

Kateřina Konvalinová

Karina Kottová

Eva Koťátková

Dita Lamačová

Marie Lukáčová

Václav Magid

Markéta Magidová

Matěj Pavlík

Marianna Placáková

Jiří Ptáček

Veronika Přikrylová

Anna Remešová

Lucie Rosenfeldová

Martina Růžičková

Lucia Sceranková

Pavla Sceranková

Mariana Serranová

Peter Sit

Jiří Skála

Sláva Sobotovičová

Adéla Součková

Martina Smutná

Tereza Stejskalová

Pavel Sterec

Zuzana Štefková

Blanka Švédová

Barbora Švehláková

Nik Timková

Jiří Thýn

Marie Tučková

Lenka Vítková