We Have Never Been Closer v tranzit.sk

Jan Čumlivski, D’epog, Ferenc Gróf, Nadácia Hermit a Centrum pre metamédiá Plasy, Nadácia pre mediálny výskum, Lucia Repašská, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Matěj Sýkora, Štúdio erté, Transmusic Comp / We Have Never Been Closer / kurátori: Dušan Barok, Ivana Rumanová / tranzit.sk, Bratislava / 24. 11. 2021 – 4. 3. 2022

Foto: Leontína Berková