Žádná mimořádná situace v galerii sam83

Marie Blabolilová, Tereza Velíková, Juliana Höschlová a Lucie Mičíková / Žádná mimořádná situace* *Ale dnes se to nestalo /

kurátor: Sráč Sam / galerie sam83 / Česká Bříza / 31. 4. - 30. 6. 2016

foto: archiv galerie sam83