Zorka Lednárová: Cesta mesta

24. 10. 2022Artalk Infoservis

Zorka Lednárová: Cesta mesta / Kurátorka: Jana Babušiaková / Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany / 24. 10. 2022 o 18:00 hod

Výstavný projekt umelkyne Zorky Lednárovej vychádza z hlbokej osobnej skúsenosti s hranicami a bariérami. Lednárová neurčuje svoju identitu skrze znevýhodnenie v zmysle hendikepu. Práve naopak, za obmedzeniami, ktoré jej zdravotný stav spôsobuje, demonštruje rovnakú túžbu po slobode pohybu a vlastnení verejného priestoru. Jej umelecký projekt si tak kladie za cieľ scitlivovať verejnosť bez obmedzení pohybu voči tým, ktorí ho majú a v konečnom dôsledku podnecuje k akceptácii inakosti a jej hodnoty v akejkoľvek forme. Ukazuje, že s trochou podpory a empatie je možné prekonať zdanlivo neprekročiteľné bariéry pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na ceste mestom.

Jej cesta mestom ju totiž často privádza na hranicu vlastných možností, hoci pre nás sú prekážky, ktoré jej bránia v elementárnych úkonoch, často nebadateľné. K tomuto zážitku teraz v umeleckom projekte prepájajúcom maľby, objekty, fotografie a zvukovú inštaláciu prizýva divákov a obyvateľov Topoľčian. 

Špeciálne reaguje na v tomto smere dysfunkčné priestory podchodu, v ktorom sídli Nástupište 1 – 12 v Topoľčanoch, ktoré je pre ňu bez cudzej pomoci absolútne nedostupné. Nefungujúce plošiny a eskalátory sú pozostatkom krátkeho obdobia úprav a rekonštrukcie sú bizarným naplnením litery zákona, ktorá ale nikomu reálne nepomáha. Autorka na túto skutočnosť reaguje nahrávkou predčítania príslušnej vyhlášky v reproduktore.

Jej maľby sú performatívnym záznamom póz a pohybu, pre ostatných tak obyčajného a nenáročného, ktorý pre ňu predstavuje extrémne vypätie, kladené do kontrastu s o toľko ľahším pohybom vozíka. Tento jej portrét otvára nielen polohu individuálneho prekonávania prekážok, ale aj širšiu spoločenskú diskusiu o mestskom verejnom priestore, preto si ho Lednárová neponecháva len sama pre seba. Do podobne sťaženej situácie kladie i náhodných chodcov pomocou intervencie v uliciach Topoľčian, kedy im do cesty kladie naddimenzované schodíky či stupienky, ktoré nemôžu ľahko prekonať či obísť.

Súčasťou projektu tak bola aj výzva k miestnej komunite na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch. Študenti počas posledných mesiacov zhotovovali fotografie z Topoľčian, kde podobné prekážky pre vozíčkarov ale i seniorov či mamičky s kočíkmi vnímajú. Koláž týchto dojmov sa stáva súčasťou inštalácie vo forme polepu na stenách priestoru Nástupišťa. Výstava potrvá do 22. novembra 2022.

Výstava vznikla špeciálne pre priestor Nástupišťa 1-12 v spolupráci so študentmi Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch. Technická podpora Peter Ilčík a Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave.

Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.