18. 3. 2021 / Verejný odpočet

KHB: Verejný odpočet / Kunsthalle Bratislava / online / 18. 3. 2021 o 14:00 hod

Rok 2020 bol prvým rokom samostatného fungovania Kunsthalle Bratislava. Zároveň však tento rok prinášal nové výzvy a premeny, s ktorými sa bolo treba v rámci umeleckej prevádzky vyrovnávať. Pozývame vás na verejný odpočet činnosti Kunsthalle Bratislava za rok 2020.

 

Záznam prenosu bude zverejnený na našej webovej stránke:

 

Kunsthalle Bratislava | Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.