TS: Scripts of the Shifting Bodies

Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava, Matúš Pisarčík, Dušan Prekop, Andrea Rošková / Scripts of the Shifting Bodies / Kurátorská spolupráca: Lýdia Pribišová / Kunsthalle LAB, Kunsthalle Bratislava / Bratislava / 30. 4. 2021 – 16. 5. 2021

Scripts of the Shifting Bodies — výstava v Kunsthalle LAB

Výstava diplomových prác Katedry intermédií VŠVU je prvým krokom k plánovanej spolupráci Kunsthalle Bratislava a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentujú sa na nej diela minuloročných absolventov, ktoré z dôvodu aktuálnej situácie nemali možnosť byť predstavené verejnosti.

Otvorenie: 30. 4. 2021 | 18:00 — 20:00

Kurátorská spolupráca: Lýdia Pribišová

Trvanie: 30. 4. 2021 – 16. 5. 2021

Miesto: Kunsthalle LAB

Vystavujúci umelci a umelkyne prezentovaní v Kunsthalle LAB:

Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava, Matúš Pisarčík, Dušan Prekop, Andrea Rošková

Autorov a autorky spája záujem o introspekciu, pohľad do seba, cez ktorý však pozorne sledujú svet. Telesnosť v ich tvorbe sa hlási o slovo ako psychosomatická konzekvencia fungovania v spoločnosti presýtenej informáciami, kapacity našej pozornosti, tlaku na výkon a na neustálu prácu. Byť stále k dispozícii a reagovať. Hľadajú stratégie vyrovnávania sa s touto situáciou, od eskapizmu, cez pomenovanie tabuizovaných javov, ironizáciu, ritualizáciu...

"Zámerom spolupráce medzi Kunsthalle Bratislava a Katedrou intermédií VŠVU je priblíženie tejto jedinej bratislavskej štátnej inštitúcie pracujúcej výlučne so súčasným umením najmladšej generácii umelcov. Dať im hlas, poskytnúť im priestor na prezentáciu, odbornú podporu, skúsenosť s fungovaním inštitúcie, motivovať ich realizovať nové projekty, ktoré budú odprezentované širokej verejnosti. Veríme, že takáto skúsenosť im pomôže zorientovať sa v súčasnom umení a že ich povzbudí k ďalšej tvorbe, i po skončení VŠVU. Práce vystavené na tejto výstave považujem za silné, výrazné výtvarné diela a som presvedčená, že o ich autoroch budeme ešte počuť." vyjadrila sa Lýdia Pribišová, kurátorka priestoru Kunsthalle LAB.

Diplomové práce Matúša Pisarčíka, Dušana Prekopa a Andrey Roškovej vznikli pod vedením Antona Čierneho a Jaroslava Kyšu v Ateliéri priestorových komunikácií +, diplomové práce Doroty Brázdovičovej a Ondřeja Houšťavy pod vedením Martina Piačeka a Dávida Koroncziho v Ateliéri vvv.

Kunsthalle Bratislava | Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.