Barbora Jamrichová a Kristína Jamrichová v Galérii Médium

Barbora Jamrichová a Kristína Jamrichová: Quaestio de Aqua et Terra / Hostia a hostky: Tomáš Šenkyřík, Veronika Švecová, Natálie Pleváková, Daniel Randus, Jakub Trojan, Markéta Fránková, Ivana Rumanová, Jakub Polách, Zuzana Plesková, Ela Lehotská / Galéria Medium, Bratislava / 20. 8. – 17. 9. 2021

Foto: Kristína Jamrichová