Bauhaus v Bauhausu. Mezinárodní festival inspirovaný stým výročím Bauhausu začíná v Ostravě

Mezinárodní festival re:bauhaus začne 15. května zpřístupněním monumentální instalace od berlínského studia zukunfstgeraeusche v ostravské městské galerii PLATO, která sídlí v bývalém hobbymarketu Bauhaus. Instalace využívá recyklované prvky fasády budovy školy Bauhaus v německé Desavě. Festival je příspěvkem k celosvětovým oslavám 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus a inicioval ho německý Goethe-Institut společně s partnery z Prahy, Berlína a Ostravy.

Výročí školy Bauhaus (1919–1933), která radikálně změnila globální přístup k architektuře a designu, si letos připomínají významné instituce po celém světě. Jednou z hlavních událostí v České republice je festival re:bauhaus iniciovaný německým Goethe-Institutem. Festival re:bauhaus se od května do prosince 2019 uskuteční v ostravském PLATO, v berlínském pavilonu bauhaus reuse a ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

Klíčovým tématem série instalací, sympózií, workshopů a debat je dopad fenoménu, který škola Bauhaus v Evropě odstartovala. Festival se zároveň obrací k několika inspirativním aspektům z dob počátků Bauhausu, jako je umělecké vzdělávání, emancipace a na příkladech Výmarské republiky a Československa se věnuje ranému vývoji moderních evropských států. „Nejde nám o rekapitulaci historického Bauhausu, zajímá nás především to, co vedlo ke společenským změnám a k obecnému přijetí myšlenek moderny,“ říká Luisa Rath, programová ředitelka Goethe-Institutu pro střední a východní Evropu.

Centrálním bodem festivalu se stává instalace bauhausTWINS vytvořená berlínským studiem zukunfstgeraeusche. Instalace bude vystavena do konce roku v PLATO, tedy v ostravském „Bauhausu“. Její otevření veřejnosti, které proběhne 15. května, zahájí celý festival nazvaný re:bauhaus. „Realizací této prostorové struktury vznikne ze symbolického hlediska lehce ironická spojnice mezi původním, historickým Bauhausem, peripetiemi jeho ,druhého života’ a prostorem instituce zabývající se současným uměním,“ vysvětluje ředitel PLATO Marek Pokorný.

Architektonická struktura bauhausTWINS využívá části fasády z průčelí Atelierhausu z Bauhausu v Desavě dochované po velké poválečné rekonstrukci z roku 1976. Celkem sedm oken a dvoje dveře využité pro instalaci bauhausTWINS autoři získali od německé nadace Bauhaus Dessau v roce 2011. Ocelová konstrukce asymetricky řešené vestavby je vertikálně rozdělená do dvou úrovní, na kterých je v různých výškách uchyceno devět recyklovaných fragmentů fasády. „Konstrukce je otevřená ze všech stran a působí z každého směru jiným prostorovým dojmem. Umožňuje tak odlišný přístup, a to od měřítka ateliérových místností budovy Atelierhausu až po rozvolněnou strukturu, která otevírá prostor pro širší kontext a reflexi,“ dodává architekt a autor koncepce Robert K. Huber.

Instalace bauhausTWINS slouží i jako scéna pro doprovodné programy festivalu. Hned následující den po vernisáži, 16. května, se v instalaci uskuteční panelová diskuze o právním, politickém a historickém významu Výmarské ústavy (1919–1933) moderovaná publicistou a právníkem Tomášem Němečkem. Jejími hosty budou soudce Josef Baxa, filozof Daniel Kroupa, politička Petra Ernstberger a advokát Radoslav Procházka.