Cenu Věry Jirousové bude nově organizovat 5 spolků, předsedkyní byla jmenována Eva Skopalová

Představujeme nový spolek Ceny Věry Jirousové, z. s., který vznikl na konci roku 2020. Jeho zakládajícími členy jsou Artalk.cz, Art Antiques, Artyčok.TV, Centrum pro současné umění Praha, Spolek Skutek a Eva Skopalová, předsedkyně spolku zodpovědná za program i produkční záležitosti.

Cena Věry Jirousové (CVJ) prošla v roce 2020 zásadní transformací, která má vést k lepší udržitelnosti a stabilnějšímu fungování: nová platforma, spolek Cena Věry Jirousové (CVJ, z. s.), je tvořena a podporována partnerskými institucemi, které se zabývají současným uměním a uměleckou kritikou na tuzemské scéně. Jedná se o Artalk z. s., Art Antiques s. r. o., Artyčok.TV z. s., Centrum pro současné umění Praha (projekt Artlist) a Spolek Skutek z. s. Od ledna 2021 organizuje tato nová platforma samotné ocenění i doprovodné programy CVJ. Zároveň s tím bylo rozhodnuto o zřízení pozice koordinátora/ky pro CVJ, jíž byla zvolena Eva Skopalová.

Sílu nové institucionální platformy spatřujeme v její pevně dané struktuře: formát finančních příspěvků a jiné pomoci (organizační výpomoc, prostorové zajištění, spolupráce na propagaci apod.) pro zajištění fungování nové platformy dovoluje zainteresovaným institucím podílet se na obsahu, ale také adekvátně rozložit jejich vliv na fungování a obsah této iniciativy. V neposlední řadě zajišťuje stabilitu danou vícezdrojovou „organizací“. Každá ze zakládajících institucí má vlastní agendu, která se však umělecké kritiky, potřeby její kultivace a podpory dotýká.

CENA VĚRY JIROUSOVÉ

Cílem ceny určené jak začínajícím, tak již etablovaným kritikům výtvarného umění, je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011) vznikla v roce 2012 díky spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a INI Gallery s Českými centry, a to z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art Antiques a portál Artalk.cz.