Choreografie mysli v GAMU

Janek Rous, Hana Turečková Polanská a Ivan Svoboda, Zuzana Žabková / Choreografie mysli / kurátor: Viktor Čech / GAMU / Praha / 5. 3. – 28. 6. 2020

Foto: Světlana Malinová