do 12. 9. 2021 / Rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni

Rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni / tranzit.sk, Bratislava / do 12. 9. 2021

Rezidenčný program Museum Quartier vo Viedni (MQ AiR) vychádza z dlhoročnej snahy Nadácie Erste a inicatív tranzit podporovať súčasné umenie a jeho tvorcov a to najmä v regióne Strednej, Východnej a Juhovýchodnej Európy. MQ AiR program realizujú organizácie tranzit, Igor Zabel Association (IZA) a Kontakt. Art Collection. Kontakt bude spolupracovať s WHW Akademija pôsobiacou v Záhrebe.

Program "Artist in Residence" v quartier 21/MuseumsQuartier vo Viedni ponúka pobyt mladým umelcom a umelkyniam, kurátorom a kurátorkám a teoretikom a teoretičkám umenia pohybujúcim sa na súčasnej umeleckej scéne v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku, aby sa mohli venovať výskumu vo svojej oblasti. Všetci oprávnení žiadatelia a žiadateľky sa môžu zúčastniť otvorenej výzvy – podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Výskumný charakter rezidencie by mal prerušiť tlak každodennej namáhavej produkcie a nechať priestor sústrediť sa na konkrétne záujmy. Rezident má možnosť žiť a pracovať vo Viedni po dobu dvoch mesiacov v jednom z hosťovských štúdií MQ priamo v centre Viedne. Apartmány je možné využiť ako obytný aj pracovný priestor, ale nie sú vhodné pre diela veľkých rozmerov. Počas pobytu sú účastníkom ponúknuté rôzne možnosti stretnutí a mesačné štipendium vo výške 1050 EUR.

Rezidentky a rezidentov vyberie komisia zložená z členov tranzit.cz, tranzit.hutranzit.ro, tranzit.sk Nadácie ErsteIgor Zabel Association a Kontakt Collection/WHW Akademija.

Žiadosť o rezidenciu musí obsahovať:

1.) Kompletnú digitálnu prihlášku obsahujúcu informácie:

- Vaše kontaktné informácie (meno, adresa, e-mail, telefón, webová adresa)

- stručný motivačný list, s vysvetlením prečo sa uchádzate o pobyt a čo od neho očakávate, na čo by ste sa chceli počas rezidencie zamerať (max. 5000 znakov)

-cv (max. 1 strana)

2.) Portfolio (max. 10 MB).

Viac info a link na prihlasovací formulár tu: 

Žiadateľky a žiadatelia by mal využiť pobyt v jeho plnom rozsahu (dva mesiace) v nižšie uvedených termínoch a po jeho ukončení odovzdať stručnú záverečnú správu v anglickom jazyku.

Termíny pre jednotlivé krajiny:

Maďarsko: ( január – február 2022)

Chorvátsko: ( marec - apríl 2022)

Česká republika: ( máj- jún 2022)

Rumunsko: ( júl – agust 2022)

Slovinsko: ( september – október 2022)

Slovenská republika: (november – december 2022)

- Z každej krajiny je možné vybrať iba jednu uchádzačku či uchádzača.

- Žiadateľky a žiadatelia, ktorí už v predchádzajúcich rokoch získali túto rezidenciu, prípadne sa zúčastnili Štipendia pre kurátorov a umelcov na Letnú akadémiu v Salzburgu, nebudú uprednostnení.

Prosím, pošlite dva dokumenty ako PDF. Ostatné formáty nebudú akceptované.

- Prihlášky budú akceptované len v angličtine, zašlite ich prosím e-mailom do 12.9.2021.

Prihlášky posielajte s predmetom mailu: "Q21/MQ AiR 2022" na: office.at@tranzit.org

Vybrané rezidentky či rezidenti budú upovedomení najneskôr v polovici októbra 2021.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Larissu Agel z tranzit.atagel@tranzit.org