do 30. 11. / Open Call Brno AIR 2021 na rezidenční pobyt v Galerii Arsenal, Bialystok

Open Call Brno AIR 2021 pro české umělce a umělkyně, kurátory a kurátorky či teoretiky a  teoretičky na rezidenční pobyt v Galerii Arsenal, Bialystok, Polsko

Dům umění města Brna, Brno Artists in Residence a Galerie Arsenal - Artist in Residence, Bialystok,  Polsko vyhlašují výzvu k předkládání žádostí pro měsíční rezidenční pobyt v Polsku. Pobyt je určen pro  umělce, kurátory či teoretiky žijící v České republice.

Základní informace  

V roce 2004 iniciovala Galerie Arsenal v Bialystoku multidisciplinární residenční program pro vizuální  umělce, kurátory a teoretiky. Jeho cílem je podpořit kreativní proces a činnost umělců, kurátorů či  teoretiků pracujících se širokou škálou médií, z různého prostředí a zemí. Program je příležitostí pro  kulturní výměnu a poznávání nových kulturních kontextů a umožňuje rozvoj hlubšího pochopení  kulturní a společenské diverzity v lokálním kontextu.

Zveme umělce, kurátory či teoretiky, aby se zúčastnili našeho měsíčního residenčního programu, který se koná v září 2021. Během pobytu budete mít příležitost k nezávislé i kooperativní tvůrčí práci.  Výstupy residence mohou mít formu veřejné prezentace, setkání s diváky, workshopů či aktivit ve  veřejném prostoru.

Rezidence zahrnuje  

  • finanční příspěvek 2000 zlotých;
  • ubytování;
  • pracovní prostor pro umělce;
  • technickou podporu a odbornou konzultaci.

Termín rezidence  

Rezidenční pobyt se uskuteční od 2. 9. – 30. 9. 2021

Místo konání: Galerie Arsenal, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, Polsko

Jak se přihlásit  

  • Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF)
  • motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se  chtěl zaměřit během residence (max. 3 000 znaků);
  • stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
  • portfolio (max. 10 MB).

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.  Neposílejte prosím video soubory. Přihlášky se přijímají výhradně v angličtině a emailem, do 30. listopadu, 2020 (do 23:59)  Do předmětu zprávy prosím uveďte "Open Call – Arsenal" a pošlete na brnoartistsinresidence@gmail.com

Výběr a zveřejnění výsledků:  

O výběru rezidenta rozhodne na základě zaslaných přihlášek komise Galerie Arsenal s nezávislým  odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 21. prosince, 2020 na webových stránkách DUMB a na  facebookových stránkách rezidencí: FB BAiR. Vybraný rezident bude informován e-mailem.  Další informace poskytne: Lucia Bergamaschi bair@dum-umeni.cz

* Rezidenční pobyt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární  město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.

** Brno Artists in Residence si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících s  přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, změnit nebo-li  zrušit konání residence.