do 30. 11. / Open Call Brno AIR 2021 pro kurátory / kurátorky, teoretiky / teoretičky

Open Call Brno AIR 2021 pro kurátory a kurátorky či teoretiky a teoretičky žijicí v Česku na  rezidenční pobyt v Brno Artists in Residece, Dům umění města Brna, Česká republika

Informace o rezidenci:  

Od roku 2016 se rezidenční program stal jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města  Brna. Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců ve třech ateliérech.

Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je vytvoření prostoru pro  vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Od roku 2017  jsme provázali chod rezidenčního programu s výstavním programem Galerie G99 jako prostoru pro  prezentaci prací vybraných rezidentů ve formátu samostatné výstavy realizované v následujícím roce.

Brno Artists in Residence nabízí  

  • stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto);
  • ubytování a ateliér v rezidenčním centru Brno AIR, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00  Brno;
  • rezidenční pobyt společně s umělkyní z Izraele a umělkyní z Rakouska;
  • teoretickou podporu a technické zázemí Domu umění.

Podmínky rezidenčního pobytu  

  • rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;  - účast na programu Brno AIR;
  • komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
  • rezident se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou  dokumentací.

Termín rezidence  

Rezidenční pobyt se uskuteční od 5. 7. – 5. 8. 2021

Jak se přihlásit

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF).

  • motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se  chtěl zaměřit během residence (max. 3 000 znaků);
  • stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
  • portfolio (max. 10 MB).

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.  Neposílejte prosím video soubory. Přihlášky se přijímají emailem, do 30. listopadu, 2020 (do 23:59). Do předmětu zprávy prosím uveďte "Open Call – Rezidence CZ" a pošlete na  brnoartistsinresidence@gmail.com.

Výběr a zveřejnění výsledků:  

O výběru rezidenta rozhodne na základě zaslaných přihlášek komise Domu umění města Brna s  nezávislým odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 21. prosince, 2020 na webových  stránkách DUMB a na facebookových stránkách rezidencí: FB BAiR. Vybraný rezident bude  informován e-mailem.

Další informace poskytne: Lucia Bergamaschi bair@dum-umeni.cz

* Rezidenční pobyt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární  město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.

** Brno Artists in Residence si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících s  přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, změnit nebo-li  zrušit konání residence.