do 8.9. 2023 / Výběrové řízení na odborného asistenta / odbornou asistentku dějin umění na KTDU UMPRUM

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KATEDŘE TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice:

Odborný asistent/asistentka na Katedře teorie a dějin umění (výuka přehledových kurzů dějin umění v českém a anglickém jazyce)

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání v oboru dějiny umění,
 • vědecká hodnost Ph.D. (nebo její ekvivalent),
 • pedagogická praxe,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • bezúhonnost.

Povinné přílohy přihlášky:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled publikační činnosti,
 • motivační dopis,
 • doklad o dosavadním pedagogickém působení,
 • kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 8. září 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu: andrea.kartous@umprum.cz

Předpokládaný nástup: 1. října 2023 na zkrácený úvazek (0,3)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.