Habima Fuchs a Marian Palla / Nové výstavy ve Fait Gallery

Habima Fuchs / Matter in Eternity / kurátor: Šimon Kadlčák / Fait Gallery MEM / Brno / 21. 2. – 4. 5. 2024

Vernisáž: 21. 2. 2024, 19.00

Marian Palla / malé nekonečno / kurátoři: Denisa Kujelová a Vít Havránek / Fait Gallery / Brno / 21. 2. – 4. 5. 2024

Vernisáž: 21. 2. 2024 v 19:00

Habima Fuchs

Vizuální umělkyně Habima Fuchs představí v prostoru Fait Gallery MEM místně specifickou instalaci bezprostředně reagující na dispozice a charakter prostoru bývalé slévárny. Její rozlehlá, světlem zalitá hala se stane místem vizuálního průzkumu toho, co pojmy jako prostor, hmota/zhmotnění, okamžik, energie, světlo… mohou znamenat pro člověka, jakým způsobem formují jeho vnímání a jak je on sám utváří ve svém vědomí, a tím propojuje svůj vnitřní svět se světem vnějším.

Hmota – matérie, fyzično – je aspektem světa, k němuž je pro člověka nejsnazší se vztáhnout. Je zároveň aspektem života, který člověku umožňuje uvědomování si věčnosti, jež se odráží ve světě elementárních částic, v minerálech a živých organismech. Je potom věčnost, nevymezená ani časem, ani prostorem, tím jedním sjednoceným okamžikem jeho pozorné přítomnosti?

Podoby a motivický rejstřík tvorby Habimy Fuchs mohou vyvolávat dojem, jako by pocházely z určitého ahistorického bezčasí obrazů, z kolektivního informačního archivu, ze kterého je postupně skládáno a tvořeno nové dílo jako soubor asociací, jako mapy různých úrovní realit. A pozorující, svým individuálním vstupem dovnitř, může tento prostor nejen reflektovat, ale i rozšiřovat.

Habima Fuchs (*1977) se narodila v Ostrově, strávila mnoho let v Berlíně, kde se věnovala umělecké praxi, a poté podnikala četné pěší cesty Evropou, aby přímou zkušeností studovala její kulturu a mytologii. To vše se odráží v její tvorbě, jejímž výrazovým prostředkem bývá nejčastěji kresba a keramika, občasně i další umělecká média ve formě prostorové instalace. V současnosti žije v České republice a mimo jiné studuje teorii pěti prvků a bioinformační technologie. Samostatně vystavovala např. v brněnské Galerii Na bidýlku, SVIT v Praze, v Galerii Zacheta ve Varšavě, v Kunstverein Mnichov, na Biennale Gherdëina v italském Ortisei a na dalších místech. Od roku 2003 se zúčastnila mnohých kolektivních výstav v Evropě i USA, z českých výstav můžeme zmínit Galerii Rudolfinum, GAMPA Pardubice či PLATO Ostrava. Absolvovala rezidenční pobyty v Německu, na Slovensku, v Itálii, Švýcarsku nebo Norsku. Její práce najdeme mj. v Arthena Foundation Düsseldorf, Muzeu umění Olomouc a soukromých sbírkách. Od roku 2010 ji zastupuje galerie SVIT.

Marian Palla

Aktuální výstava ve Fait Gallery, která ukazuje široký rozsah práce Mariana Pally za více než čtyřicet let, vznikala podobně, jako vznikají jednotlivá autorova díla, tedy jako v okamžiku objevená schopnost uměleckého jednání. Mariana Pallu přivedl na konci 70. let k výtvarnému umění zájem o rozšiřování prožitků času, prázdnoty mysli a sdílená meditace nad základními prostředky a možnostmi psaní, kreslení, malování a vytváření objektů. Každá jeho výstava byla a je událost navazující na tvořivou myšlenku obrazu, básně, kóanu.

K Pallovým nejvlastnějším materiím patří hlína, která byla od 80. let nezbytnou součástí jeho akcí a posléze také jeho maleb, objektů, asambláží a neposledně i jeho tzv. programově neutilitární keramiky. Na výstavě ve Fait Gallery tak vedle časově a tematicky neuspořádané přehlídky obrazů, cíleně podřízené prvku náhody, budou v neotřelém interpretačním rámci společně prezentovány také práce s textem, kresby, asambláže a záznamy s archeologickou kompozicí dřevěných i hliněných objektů a keramiky.

Marian Palla (*1953) se narodil v Košicích, vystudoval Gymnázium na Křenové v Brně a následně ve studiu pokračoval na brněnské Státní konzervatoři na oboru kontrabas (1965–1970). Další vzdělání si doplnil během svého pedagogického působení na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1998–2014), kde také učil na katedře environmentu (1994–2011). Je klíčovou osobností tzv. brněnského okruhu, který spoluformoval neoficiální kulturní život v Brně od poloviny 70. let. Po své první sólo výstavě v Klubu mládeže na Křenové (1980) dále samostatně vystavoval např. v Galerii Na bidýlku (1987 a 1996), Domě umění v Brně (1994, 2016), Domě umění v Opavě (2006), Moravské galerii v Brně (2017), Etcetera Art (2022) či Galerii Steinek ve Vídni (2023). Jeho práce byly součástí kolektivních výstav např. v Národní galerii v Praze, Sovinci, Galerii výtvarného umění v Chebu, Courtyard Gallery v New York City či Gandy Gallery v Bratislavě. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie Klatovy–Klenová, Moravské galerie v Brně, Fait Gallery a dalších soukromých sbírkách. Je členem uměleckých skupin Měkkohlaví (od roku 1988) a Florian (od roku 1989) a autorem několika desítek knih (Naivní konceptualista a slepice aj.). V roce 2003 se stal historicky prvním mistrem České republiky ve slam poetry a v roce 2016 nositelem Ceny Michala Ranného.