Lorem ipsum dolor

Imaginární ekologie v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

Planeta Kampus (Vojtěch Liebl, Denisa Půbalová, Tomáš Potůček, Monika Škodová, Radka Krajíčková, Jonáš Jagerčík, Tobiáš Jagerčík), Artbiom (Veronika Hanáková, Tereza Pinkasová, Tomáš Samek, Andrea Szostoková, Alexander Takáč, Tereza Vydrová), Martin Pondělíček, Eva Maceková, Petra Janda / Imaginární ekologie / Ekologické imaginace / kurátor: Artbiom / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Alternativa / 12. 4. — 16. 6. 2024

Foto: archiv OGV