Iniciativa Živá vila v Prachaticích

Iniciativa dobrovolníků Živá vila v Prachaticích stále bojuje za zachování funkcionalistické vily Johanna Nepomuka Krale a její prohlášení kulturní památkou

Kralova vila v Prachaticích

Spolek dobrovolníků Živá vila se zaměřuje na záchranu jedné z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb v Jižních Čechách - vily Johanna Nepomuka Krale v Prachaticích. Té hrozí demolice kvůli plánované stavbě obchvatu. Kulturní dědictví by tak přišlo o cennou architektonickou stavbu, jež je pozoruhodnou ukázkou umírněné funkcionalistické moderny a vlivu architekta Adolfa Loose.

Vila je dílem významného architekta židovského původu Fritze Reichla (1890 Baden u Vídně - 1959 Los Angeles), který ji navrhl pro majitele místního velkoobchodu s koloniálním zbožím a pražírny kávy a oříšků Johanna Nepomuka Krale. Stavba, realizována Reichlem v letech 1931 – 1932 pro Johanna Nepomuka Krale, představuje moderní a ve své době velmi pokrokový dům s prosvětlenými, čistými prostory. Velký vliv na Reichlovu tvorbu měla architektura Adolfa Loose, který preferoval pohodlné bydlení se zacílením na praktičnost interiéru. Kralova vila představuje tu nejaktuálnější architekturu své doby – stejnou jako nejpokročilejší stavby v Praze nebo Brně. V jižních Čechách jsou takovéto realizace velmi vzácné a v Prachaticích (tehdy zcela provinčním městě) opravdu unikátní.

Funkcionalistická vila ale stojí v cestě plánovaného vybudování dopravní přeložky silnice II/141 v úseku Prachatice-Těšovice. Ač je tato přeložka v současné době zanesená v platném územním plánu Jihočeského kraje (investora stavby), datum její realizace se podle informací odboru dopravy Jihočeského kraje nedá stanovit ani přibližně. I přes to se ale současný zákonný vlastník objektu, město Prachatice, o dům rozhodlo nestarat a vystavilo jej napospas vandalismu.

V roce 2014 ale vznikla iniciativa a následně spolek Živá vila, který si klade za cíl zvrátit pro vilu tolik nepříznivý osud. Město Prachatice přistoupilo na podnět zakladatelek spolku a vilu od října 2014 pronajalo slečně Pavle Zelenkové.

Veškerá činnost tohoto spolku dobrovolníků směřuje k jedinému cíli, a sice zachránit tento výjimečný klenot meziválečné moderní architektury před nesmyslnou demolicí. Jejich prvním krokem bylo podání návrhu na Ministerstvo kultury ČR, který v posudkovém řízení jednoznačně podpořilo krajské pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a množství významných osobností z oboru architektury a dějin umění (za všechny jmenujme například  prof. PhDr. et PaedDr. Jindřicha Vybírala, CSc. nebo Prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapetu, DrSc.). K nim se připojila řada kulturních institucí a také velká část obyvatel města.

vestavěná skříň v pokoji v Kralově vile v Prachaticích

Členové a dobrovolníci z řad občanů dále vilu uklidili, vyvezli veškerý odpad, vymalovali, díky sponzorskému daru zasklili rozbitá okna, odstranili plísně a upravili zahradu. Také znovu zprovoznili sociální zařízení a zavedli elektrický proud. Díky tomu je dnes možné uspořádat v prostorech Vily mnohé kulturní akce, často s nadregionálním charakterem. Prostory vily slouží také pro pořádání vernisáží, koncertů, divadelních představení nebo setkávání pamětníků. Probíhají zde komentované prohlídky a odborné přednášky s různorodou tématikou pro širokou veřejnost.

Spolek se snaží rozšířit povědomí nejen o výjimečné stavbě, ale i o životních příbězích stavebníka Johanna Nepomuka Krale i architekta Fritze Reichla. V této záležitosti byly založeny webové stránky, komunita o sobě dává vědět také na sociálních sítích. Došlo také k vytvoření informačních panelů v těsné blízkosti nádraží v Prachaticích.

Plán výstavby zmiňované přeložky pochází ze 70. let minulého století. Od té doby se mnohé změnilo a jak známo, nic nelze začít budovat na zastaralých základech. Z toho důvodu žádal spolek o přezkoumání celého projektu. Město ale odmítlo jakoukoli analýzu provést, a proto spolek Živá vila oslovil studenta dopravní fakulty ČVUT Bc. Jiřího Vojtu, který analýzu provedl na podzim loňského roku. A výsledek? Pro někoho mohl být překvapením, pro jiného zase pouhým potvrzením dávno tušené reality. Ačkoli hlavním cílem výstavby dopravní přeložky mělo být odstranění tranzitní nákladní dopravy, ze závěrů dopravního přezkoumání jasně vyplívá, že ve zmíněném úseku projíždí z 95% osobní automobily, které směřují do centra. Je tedy jasné, že realizace stavby by nynější (nutno podotknout již tak dosti klidné) dopravní situaci nepomohla a naopak by mohla být chápána jako odstrašující případ neefektivní a špatné investice veřejných peněz.

I přes veškerou práci, kterou členové spolku ve vile odvedli, bez neporušení smluvních podmínek a dokonce za splnění všech bodů, jež si vytyčila ve výběrovém řízení na pronájem vily, ale dostala Pavla Zelenková od města Prachatice výpověď nájemní smlouvy k 30. Září 2016. V případě, že se ale vila památkou nestane, jsou členové spolku rozhodnuti apelovat na vedení města ohledně uzavření nové nájemní smlouvy. Nechtějí, aby vila zbytečně dále chátrala (alespoň do doby, než bude jasné konkrétní datum výstavby přeložky).

Dne 8. března 2016 proběhlo v Kralově vile šetření pracovníků Ministerstva kultury ČR. U schůzky byli přítomni též pracovníci z NPÚ v ČB a místostarosta Prachatic PaeDr. Jan Klimeš. Ministerstvo kultury se celou kauzou zabývá ve správním řízení již od června roku 2015. Podle všeho by se mělo již pomalu ale jistě blížit ke svému konci a sestavená komise brzy vynese závěrečný soud. Všichni, kdo se procesu o zachování Kralovy vily účastní a od samého počátku mu obětují množství času i sil teď už mohou jenom čekat na konečný verdikt. Rozhodne Ministerstvo kultury pro zařazení či nezařazení vily na Ústřední seznam kulturních památek České republiky?


Foto: Barbora Staňková

 

Veronika Polnická | Narozena 1986, studentka oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 členka redakční rady studentských novin MINISTRY OF “SILLY“ TALKS . Externě spolupracuje s AJG.