Plané plody / Výstava diplomek AVU 2024

TZ: Plané plody – diplomky AVU 2024

Výstavu závěrečných prací diplomantů a diplomantek Akademie výtvarných umění v Praze můžete navštívit od 20. do 30. června. Představuje práce dvaapadesáti studujících ze všech osmnácti ateliérů, které na AVU fungují (v oborech architektury, grafiky, intermédií, kresby, malby, nových médií, sochy a restaurování malby a restaurování sochy), a poskytuje tak aktuální pohled na to, jaká témata nastupující generace řeší.

Letošní kurátorkou výstavy diplomantů a diplomantek je Lamija Čehajić, které její profesní zkušenosti i nedávné absolvování AVU umožnily kurátorovat se směsí profesionálního vhledu a empatie – mohla se totiž opřít o znalost procesu přípravy a realizace úspěšné diplomové prezentace, ale i znalost výzev, s nimiž se studenti a studentky umění potýkají. Podle Lamije Čehajić je u diplomantské výstavy vždy otázkou, nakolik jednotlivé práce propojovat v soudržný celek. „Koncept výstavy se opírá o témata, která diplomantstvo zkoumá ve svých pracích a uměleckých přístupech. V různých polohách se tak vynořují témata, která se vztahují ke koncepci přírody a otázkám růstu či jakémusi přirozenému vývoji. Ne výstavě se ukazuje i potřeba zkoumat jak individuální emoční krajiny, tak struktury kolektivních ekosystémů,konstatuje Lamija Čehajić. Velká řada prezentovaných děl je podle ní prostorově monumentální, ukazují ale i dosažené materiálové a technické zkušenosti i schopnost přemýšlet koncepčně a do hloubky. „Výstava je tak přehlídkou velice různorodých přístupů, které se vyvinuly v prostředí, které jim umožnilo ohledávat individuální cesty, hledat vlastní jazyk a témata, která rezonují ne pouze touto generací, ale i globální uměleckou scénou,“ dodává.

Diplomantská výstava Plané plody – diplomky AVU 2024 představuje širokou škálu uměleckých projevů, od tradičních médií až po nejmodernější digitální umění. Rozmanitost vystavených děl je přímým důsledkem důrazu AVU na individuální přístup a tvůrčí svobodu. Zároveň je důkazem snahy akademie podporovat originální nezávislé myšlení a rozvíjet odpovědnost  za prostředí a společnost, v níž žijeme. Studující byli povzbuzováni, aby posouvali hranice své kreativity, zkoumali různá média a techniky a řešili naléhavé problémy. Každé dílo je odrazem jedinečného pohledu studentek a studentů a jejich schopnosti zapojit se do světa kolem sebe.

Lamija Čehajić

Lamija Čehajić diplomovala na Akademii výtvarných umění Praze v roce 2023 v ateliéru Intermedia 3 Tomáše Vaňka, zároveň studovala Fakultu humanitních studií UK. Ve své vlastní umělecké praxi se zabývá uměleckým výzkumem témat diasporických identit a vztahování se k přirozenému světu skrz perspektivu feministických teorií. Na AVU působí jako koordinátorka podpory výzkumu na prorektorátu pro umění a výzkum. Dlouhodobě spolupracuje s řadou kulturních institucí. Absolvovala pracovní stáž ve vídeňské Kunsthalle Wien v kurátorském týmu vedeném kolektivem WHW.

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění, založená již v roce 1799, je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. V současnosti funguje jako v široce orientovaná vysoká umělecká škola, postavená na provázanosti ateliérů zaměřených na malbu, sochu, kresbu a grafiku a ateliérů konceptuálních tendencí, nových médií a intermédií. Specifické postavení má Škola architektury a restaurátorské školy malířských a sochařských děl a ateliér Art in Context s výukou v angličtině (celkem na AVU funguje 18 ateliérů, více na www.avu.cz).

Praktické informace:

Vernisáž výstavy Plané plody – diplomky AVU 2024 se uskuteční 20. června od 17 hodin v prostoru AVU Veletržní, následně bude možné výstavu navštívit do 30. června (otevírací doba níže).  Výstava proběhne na hlavní budově AVU, v Moderní galerii AVU a v novém prostoru AVU Veletržní.

Místa konání:

hlavní budova AVU, U Akademie 4, Praha 7

Moderní galerie AVU, Výstaviště 188, Praha 7 (vstup ze Stromovky)

AVU Veletržní, Veletržní 826/61, Praha 7

Otevírací doba

20.6. 17:00–22:00

21.6.  9:00–19:00

22. 6. 14:00–19:00

23.6. 14.00–19:00

24.6. 9:00–19:00

25.6. 9:00–19:00

26.6. 14:00–19:00

27.6. 14:00–19:00

28.6. 14:00–19:00

29.6. 14:00–19:00

30.6. 14:00–19:00

Vystavující: Anežka Abrtová, Lucie Bečvářová, Lukáš Cinkanič, Matěj Čech, Františka Černochová Hausdorfová, Magdaléna Feilhauerová, František Felix, Lukáš Foltýn, Marek Frind, Tereza Frindová, Dominic Hafner, Matouš Hrbek, Tereza Jeřábková, Justýna Kaislerová, Anastasiia Khlebushkina, Ondřej Klavík, Peter Kolárčik, Vanda Kováříková, Josef Kučera, Monika Kučerová, Kateřina Kuchtová, Hana Kuklíková, Pavel Kytner, Yelyzaveta Libenko, Matěj Liška, Světlana Malinová, Hugo Marek, Mia Milgromová, Max Mohl, Natálie Pejchová, Nela Pietrová, David Pinkava, Anna Poubová, Alžběta Procházková, Alžběta Rajchlová, Lucie Rosická, Jáchym Řičánek, Šimon Semerák, Karolína Schön, Tatiana-Sofie Sorokina, Jana Svobodová, Luděk Šofr, Tereza Šrámková, Jakub Štourač, Jan Štulíř, Adina Šulcová, Karolína Šulcová, Tereza Tomanová, Lukáš Vacek, Medard Zeman, Zlata Ziborova, Matěj Zikmund

 kurátorka: Lamija Čehajić