Přehlídka Brno Art Open 2022

MENDEL JE UMĚLEC!

Bio-art a meteorologické umění v brněnských ulicích

Bienále Brno Art Open, pořádané brněnským Domem umění, pravidelně představuje sochy, objekty a instalace domácích i zahraničních umělců. Umělecká díla jsou umístěna ve veřejném prostoru, v ulicích, parcích nebo jiných lokalitách a mají je tak možnost spatřit nejen diváci přehlídky, ale i náhodní kolemjdoucí. Letošní ročník je součástí brněnských oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela. Vernisáž proběhne 7. června 2022 v 18 hodin v Domě umění, v rámci programu vystoupí umělci Kuai Shen a Auriel se zvukovou performancí Plectrum a hudebník Lišaj. Přehlídka potrvá do 28. srpna.

Letošní ročník festivalu s podtitulem gGeEnn – Mendel is… an Artist! připomíná Johanna Gregora Mendela, augustiniánského opata, světově proslulého vědce a objevitele zákonů dědičnosti. Výstava představuje Mendela jako komplexní osobnost a pokouší se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu, zahrnujícího vedle šlechtění a křížení rostlin například meteorologické výzkumy a včelařské aktivity. Některá z uměleckých děl jsou umístěna přímo tam, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Starobrněnský klášter augustiniánů, škola v Jánské ulici), jedna z intervencí dokonce v Mendelově rodišti, obci Hynčice – Vražné.

Kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger oslovili k účasti domácí i zahraniční umělkyně a umělce, kteří dlouhodobě aktualizují témata blízká Mendelovým výzkumům. Tvorba některých z participujících autorů bývá označována jako bio-art, což je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy a ponechává velký prostor experimentu. V rámci výstavy gGeEnn tak dochází k svébytné „hybridizaci“ dvou uměleckých „žánrů“ – bio-artu a public-artu (umění ve veřejném prostoru), jejichž forma a nároky se na první pohled zdají být v rozporu. Bio-art je nestálý a využívá křehké, zranitelné materiály, zatímco public-art naopak svým umístěním vyžaduje robustní technická řešení a mnohdy obsahuje politické nebo společensko-kritické přesahy. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité sociální jevy a otevírá diskusi nad etickými otázkami a problémy současnosti.

Pozvání na Brno Art Open 2022 přijali zahraniční umělci Kuai Shen z Ekvádoru, Uli Westphal z Německa, slovinská umělkyně Saša Spačal, v Nizozemsku naturalizovaný Slovák Tomas Gabzdil Libertini, a také zástupci domácí umělecké scény Anna Hulačová a Jiří Y. Suchánek. Všichni vytvořili nové umělecké projekty přímo pro prostor brněnských ulic a parků.

Kuai Shen se dlouhodobě zabývá životem hmyzu. Jeho umělecké projekty využívají sofistikované audiovizuální instalace a zkoumají prostřednictvím současných technologií vztahy mezi lidskou společností a chováním mravenců jako sociálního hmyzu. V projektu Crossing Kuai Shen provádí vizuální hybridizaci mravenců z deštného pralesa ekvádorské Amazonie a evropských lesních mravenců. Součástí projektu byl také výzkum mravenců v Hynčicích – Mendelově rodišti – který probíhal ve spolupráci s předními českými myrmekology, Klárou a Pavlem Bezděčkovými z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Instalace je umístěna v parku za Domem umění na Malinovského náměstí.

Německý umělec Uli Westphal shromáždil ve spolupráci se semennými bankami rozsáhlou kolekci semen rozmanitých odrůd hrachu, které nafotil s využitím speciálně upraveného mikroskopu. Vybrané dvojice semen zvětšené do monumentálních rozměrů jsou ve formě billboardů rozmístěny v různých lokalitách města Brna a také v Hynčicích.

Mezinárodně úspěšná česká sochařka Anna Hulačová vytvořila pro Brno Art Open dvojici plasticky ztvárněných včelích úlů. Pro jejich umístění byla vybrána zahrada augustiniánského kláštera, kde Johann Gregor Mendel choval různé druhy včel a pokoušel se je křížit. Hulačová vybrala pro osídlení svých úlů včelstva ze současného klášterního chovu.

Přední představitelka slovinského bio-artu Saša Spačal vytvořila multimediální instalaci inspirovanou slavným Mendelovým skleníkem, v němž byly prováděny hybridizační pokusy. Úložiště vytouženého hybridu je herbářem, malou muzejní expozicí ve tvaru zahradního skleníku, který je umístěn v zahradě vily Löw-Beer.

Experimentální hudebník a vizuální umělec Jiří Y. Suchánek na bienále prezentuje rozměrnou interaktivní instalaci, která reaguje na změny větru a slunečního svitu. Levitující objekt je současně meteorologickou stanicí i hudebním nástrojem, na který „hraje vítr“. Suchánkova Sonda Y je upevněna na fasádu školy na ulici Jánské, ve které v roce 1865 Mendel poprvé veřejně prezentoval své převratné objevy.

Tomas Gabzdil Libertiny, slovenský umělec a designér žijící v Rotterdamu, prostřednictvím přírodních procesů i současných technologií zkoumá nové možnosti soudobého sochařství a designu. V centru pozornosti Tomase Libertinyho stojí včely, které se často stávají doslova „spoluautorkami“ a významným způsobem se podílejí na výsledném tvaru jeho prací. Pro Brno Art Open 2022 transformoval fragmenty včelí plástve do monumentálního sochařského objektu vycházejícího svou celkovou morfologií z tvaru brány. Ta bude umístěna v parku Koliště za Domem umění na Malinovského náměstí.

Brno Art Open 2022 se koná pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.

Organizátoři děkují paní Gabriele Grzegorzové, starostce obce Vražné.

 Brno Art Open 2022

gGeEnn

Mendel is... an Artist!

8. 6. – 28. 8. 2022

Kurátoři: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

Umělkyně a umělci: Tomas Gabzdil Libertiny (SK/NL), Anna Hulačová (CZ), Kuai Shen (EC/D), Saša Spačal (SI), Jiří Y. Suchánek (CZ), Uli Westphal (D)