Top5týdne 28. 2. 2017

Nové národní kulturní památky, ročenka Art+ a Art Index 2017, Francis Keré v Serpentine Gallery, problémy s bezpečnostní službou v NG a objev fragmentu gotického reliéfu u sv. Salvátora v Praze.

1/ Národní kulturní památky

Vláda rozhodla o rozšíření seznamu národních kulturních památek. Mezi objekty, které se považují za nejvýznamnější součást kulturního dědictví České republiky, přibylo čtrnáct staveb. Významnou skupinu mezi nově prohlášenými NKP tvoří budovy moderní architektury, například Střední strojní průmyslová škola v Mladé Boleslavi od Jiřího Krohy nebo brněnské krematorium postavené dle projektu Ernsta Wiesnera. Starší památky zastupují pražská Invalidovna nebo klášter Louka u Znojma.

2/ Ročenka Art+ a Art Index 2017

V únoru vyšla v pořadí osmá ročenka Art+ shrnující dění na trhu s uměním v uplynulém roce. Loňský rok byl na českém trhu v několika ohledech rekordní – sběratelé celkově utratili 1,26 miliardy korun, vzrostl podíl milionových a statisícových položek a v první desítce nejdráže prodaných děl všechny ceny přesáhly deset milionů korun. Společně s ročenkou byl vydán také J&T Banka Art Index, žebříček se stovkou nejvýznamnějších českých umělců narozených po roce 1950. Na první příčce se již čtvrtým rokem umístil Jiří Kovanda, výrazný vzestup zaznamenal laureát CJCH a účastník Manifesty v Curychu Matyáš Chochola.

3/ Francis Keré v Serpentine Gallery

Autorem sedmnáctého letního pavilonu Serpentine Gallery v Londýně bude africký architekt Diébédo Francis Keré, který dlouhodobě působí v Berlíně. Kurátoři galerie pro letní pavilon vždy vybírají autora, jenž dosud nemá realizaci na britském území. Kerého návrh pro galerii je inspirován stromem – otevřeným útočištěm před sluncem a ústředním bodem africké vesnice, kde se schází komunita.

4/ Krátkodobé uzavření NG

Národní galerie v Praze musela během uplynulého víkendu uzavřít návštěvníkům expozice kvůli problémům s bezpečnostní agenturou, jež měla zajišťovat ostrahu sbírek. Dle vyjádření NG firma ABAS IPS, kterou vybralo ministerstvo kultury i pro své další příspěvkové organizace, neplnila své povinnosti a bylo jí uděleno několik pokut. Galerie v krizovém režimu vybrala jinou firmu a začala připravovat výběrové řízení, jehož součástí budou specifické požadavky, jež nebyly v předchozí smlouvě zachyceny.

5/ Objev fragmentu gotického reliéfu

Akademická farnost u nejsvětějšího Salvátora v Praze vystaví fragment gotického reliéfu Krista v zahradě Getsemanské, který byl loni objeven pod schodištěm jižní věže kostela sv. Salvátora. Jde o náhodný nález části portálu někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta. Dle profesora Jana Royta je „jedním z nejvýznamnějších objevů doposud neznámé památky středověkého sochařství".


Foto: 1/ Jiří Kroha, škola v Mladé Boleslavi, Miloslav Rejha, Wikimedia Commons 2/ Jan Brueghel, květinové zátiší, Sotheby's, Wikimedia Commons 3/  Diébédo Francis Kéré, David Heerde, flickr.com 4/ NG, Chmee2, Wikimedia Commons 5/ kostel nejsv. Salvátora, Aconcagua, Wikimedia Commons

Zdeňka Míchalová | Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě MU, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se umění pozdního středověku a renesance v prostředí měst a zabývá se popularizací dějin umění. Je též absolventkou oborů český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě MU. Na Artalk.cz píše od roku 2011 do rubriky media monitoring.