TS: 15SEM - medzinárodné sympózium SOCHA / ŠPERK / MAĽBA

Jiří Beld, Jakub Berdych Karpelis , Jakub Berdych, Marcin Berdyszak, Filip Bielek, David Cajthaml, David Čársky, Andrea Ďurianová, Ivan Herényi, Patrik Illo, Niina-Anneli Kaarnamo, Kristína Kandríková, Kata Kissoczy, Matúš Kurdel, Lubo Mikle, Mária H. Nepšinská, Marek Ormandík, Peter Roller, Filip Sabol, Marian Straka, Igor Šalamoun, Rasťo Trizma, Miroslav Tomaška, Dionýz Troskó, Zuzana Chmelová /SK, Radovan Kissoczy, Martina Šottová, Jena Šimková, Braňo Špaček, Kamil Varga / 15SEM - medzinárodné sympózium SOCHA / ŠPERK / MAĽBA / Kurátori: Peter Megyeši, Mária H. Nepšinská / Open-air galéria Záhrada / Bratislava / 1. 9. - 9. 9. 2023

Názov: 15SEM - medzinárodné sympózium SOCHA / ŠPERK / MAĽBA

Hommage á Erna Masarovičová

Kurátori: Peter Megyeši /SK, Mária H. Nepšinská /SK – šperk

Miesto konania sympózia: Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava, Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava

Autor projektu: Kata Kissoczy / SK-CZ

Trvanie sympózia: 1. 9. 2023 (piatok) - 9. 9. 2023 (sobota)

Vernisáž - výsledky sympózia: 9.9.2023 (sobota) o 17.00

Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava

Koncert na vernisáži: DEKADENT FABRI

David Cajthaml – gitara, hlas /CZ

Ivan Bierhanzl – basová gitara /CZ

Martin Čech – flauta /CZ

Autori:

socha / šperk / maľba  Jiří Belda/CZ, Jakub Berdych Karpelis /CZ, Jakub Berdych /CZ, Marcin Berdyszak /PL, Filip Bielek /SK, David Cajthaml /CZ, David Čársky /SK, Andrea Ďurianová /SK, Ivan Herényi /SK, Patrik Illo /SK, Niina-Anneli Kaarnamo /FIN, Kristína Kandríková /SK, Kata Kissoczy /SK-CZ, Matúš Kurdel/SK, Lubo Mikle /SK, Mária H. Nepšinská /SK, Marek Ormandík /SK, Peter Roller /SK, Filip Sabol /SK, Marian Straka /SK, Igor Šalamoun /CZ, Rasťo Trizma /SK, Miroslav Tomaška /SK, Dionýz Troskó /SK

grafika / foto / film / multimedia  Zuzana Chmelová /SK, Radovan Kissoczy /CZ, Martina Šottová /SK, Jena Šimková /SK, Braňo Špaček /SK, Kamil Varga /SK

Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva.

SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí sochárskeho ateliéru a priľahlej Open-air galérie ZáHRADA.

Iniciátorkou a autorkou sympózií je od roku 2009 sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Myšlienka zorganizovať sympózium vznikla počas príprav dokumentárneho filmu a monografie Erny Masarovičovej. Doterajších sympózií sa zúčastnilo viac ako 120 významných autoriek a autorov z rôznych oblastí domáceho i zahraničného výtvarného umenia. Jednotlivé sympóziá nám umožnili vnímať odkaz tvorby Erny Masarovičovej v nových kontextoch. Ateliér sa stal pozoruhodným zázemím pre tvorbu domácich i zahraničných umelcov a viedol k vzniku mnohých umeleckých diel.

15. ročník SEM je tradičným stretnutím medzinárodných umelcov a umelkýň, tvoriacich v rôznych disciplínach vizuálneho umenia, ako je socha, šperk a maľba, pričom nosným materiálom je kov, najmä železo a corten. Na tohtoročné sympózium boli pozvaní účastníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Fínska, ktorí pokrývajú spektrum súčasného vizuálneho umenia a pracujú s rôznorodými autorskými prístupmi a technológiami – od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reflektovanie sympózia samotného. Projekt a obsadenie medzinárodného umeleckého sympózia 15SEM je prísľubom vzniku kvalitných umeleckých realizácií a prínosom pre súčasnú slovenskú výtvarnú scénu.

Výsledky sympózia budú prezentované počas vernisáže v galérii ZáHRADA v sobotu 9.9.2023 (sobota) o 17.00.

Sprievodné podujatie:

STREDA 6. 9. 2023 o 18.00

Komentovaná prehliadka Dom a ateliér- sprevádza architekt Denis Haberland, kurátor architektúry / SNG Bratislava.

Sprievodné výstavy:

Igor Šalamoun - Obrazy

Rasťo Trizma - Sochy

Galéria CIT, Heydukova 15, Bratislava

Kurátorka: Ľuba Belohradská

Vernisáž: 8. 9. 2023 (piatok) o 19.00.

Výstava potrvá do 30.9.2023.

Kata Kissoczy ZNAMENIA

Danubiana Meulensteen Art Museum

Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská

Trvanie výstavy: 8. 9. (piatok) - 15. 10. (nedeľa) 2023

David Cajthaml: Grafika na plote

Vernisáž: 9. 9. 2023 (sobota) o 17.00

Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava

Nezávislú galériu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Za spoluprácu ďakujeme: Bratislavský samosprávny kraj / Galéria CIT / České centrum Bratislava / FVU / Všeobecná strojárska s.r.o.  – Zamos / Powergears / Gorazdova ulica - susedia

O galérii

Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu je sochárka Kata Kissoczy, ktorá v súčasnosti v ateliéri pracuje.

Dom a záhrada

Dom manželov Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho bol postavený v 60. rokoch je dnes pravdepodobne jedným z mála príkladov rodinného domu z obdobia ranej moderny v Bratislave. Stojí na špecifickom svahovitom pozemku na rohu dvoch ulíc, obklopuje ho záhrada a jeho súčasťou je aj pôvodný ateliér. Cez ulicu, na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza open air galéria ZáHRADA (od roku 2013) s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-14 SEM v rokoch 2009 – 2022.

Viac informácií

facebook _________________________________________________________________________Ateliér.EM

web_______________________________________________________________________http://atelierem.eu/

instagram_________________________________________________SEM_international_art_symposium

kontakt pre média_____________________________Kata Kissoczy 0914 237 709, kissoczy@gmail.com

ako sa SEM dostanete_____________MHD zastávka Hroboňova, autobusy 83, 84 // malý autobus 147