TS: Ako na umenie… 4 v Stredoslovenskej galérii

 
 

Eva Čarnoká, Simona Gottierová, Daniela Krajčová, Jaroslav Kyša, Erik Sikora / Ako na umenie… 4 /kurátorka: Martina Martincová / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / 7. 10. 2022 – 5. 3. 2023

Hrať sa je odpradávna prirodzená ľudská činnosť. Je úzko spojená so slobodou, spontánnosťou a myslením. Prostredníctvom hry prežívame, učíme sa porozumieť novým veciam, osvojujeme si naše poznatky či nachádzame ďalšie možnosti a riešenia, ako spoznávať a uvažovať nielen o svete naokolo, ale aj o sebe samých.

Na edukatívno-prezentačnej výstave pod názvom Ako na umenie… 4 nás k samotnej hre prizývajú piati súčasní vizuálni umelci, časť z nich už ocenili aj prestížnou Cenou Oskára Čepana.  Väčšina prezentovaných autorských koncepcií jednotlivých umelcov spadá do oblasti participatívneho umenia, v ktorom návštevník vystupuje z roly diváka a stáva sa účastníkom, priamym spolutvorcom. V tomto vzájomnom „dialógu“ medzi aktérom a samotným dielom ide zároveň o procesy vnímania, prežívania, ale tiež schopnosť prijať, akceptovať a byť niečoho súčasťou.

Grafička a dizajnérka Eva Čarnoká (1976) nám vo svojej interaktívnej inštalácii Diskrétna zóna vytvára pomyselný ochranný priestor až intímnu zónu na pozastavenie sa, zahĺbenie, osobnú meditáciu, ale aj zdôverenie, vyspovedanie či zanechanie odkazu blízkej osobe.

Multimediálna umelkyňa Simona Gottierová (1991) v procesuálnej inštalácii Načúvaj nám, buď tu s nami, vracaj sa k nám znova a znova pracuje s našou mierou citlivosti vnímania, trpezlivosti, dotyku a schopnosťou prijať matériu v jej elementárnej podstate.

Spontánny, intuitívny pohyb v mestskom prostredí Banskej Bystrice a okolia, prepojený so skúmaním verejného priestoru z pohľadu nezaujatého detského diváka zaznamenáva vo svojom diele Vyšitá veduta umelkyňa Daniela Krajčová (1983). Máme do neho možnosť tvorivo vstúpiť a vyznačiť v ňom našu vlastnú trajektóriu pohybu po našom meste formou výšivky, ktorá je blízka aj lokálnej ľudovej tradícii.

Prostredníctvom autorského projektu Na okamih sochára a multimediálneho umelca Jaroslava Kyšu (1981) sme pre zmenu vtiahnutí do veľkorysého galerijného priestoru. V ňom sa môžeme pohrávať s kompozíciou sochárskych soklov, rôzne ich umiestňovať a aranžovať na ne vlastné objekty, či pracovať so svojím telom a inscenovať živé sochy.

Posledný z vystavujúcich umelcov Erik Sikora (1986) nás vo vytvorenej Krajine pod pokrievkou nevšedným spôsobom a s humorom jemu vlastným nabáda k pozorovaniu a spoluvytváraniu neobyčajného prostredia so špagetami, nachádzajúceho sa v špecifickom kupolovitom objekte na nádvorí galérie.

V prezentovaných vizuálne a tematicky rôznorodých inštaláciách vystavujúcich umelcov sme vedome vtiahnutí do tvorivého a myšlienkového procesu, v ktorom zohráva dôležitú úlohu interakcia, intenzita prežitého okamihu, priamy dotyk, ktorý v dnešnej pretechnizovanej dobe čoraz viac absentuje. A práve galérie ako strategické platformy v oblasti edukácie umením sa stávajú čoraz častejšie „živými organizmami“, v ktorých dochádza k sprostredkovávaniu autentického zážitku i cez osobný kontakt s umeleckými dielami.

Výstava Ako na umenie… 4 je pokračovaním série tzv. edukatívnych výstav realizovaných úsekom galerijnej pedagogiky umenovedného oddelenia Stredoslovenskej galérie, ktoré v predchádzajúcich rokoch získali viacero ocenení Ceny Rady galérií SR Biela kocka.

V priebehu trvania výstavy, ktorá potrvá do 5. 3. 2023, plánujeme realizovať rôzne sprievodné podujatia vo forme komentovanej prehliadky, tematických prednášok a autorských workshopov.

Martina Martincová

Ukážky aktivít pripravených pre návštevníka výstavy Ako na umenie... 4:

„vyber si za seba svojho špagetového zástupcu, vojdi do špagetovej krajiny a umiestni ho na ľubovoľné miesto… po čase sa vráť a pozoruj, ako sa prispôsobil prostrediu… ako tvoja osobná špageta zdivela“

„napíš list, odošli sms, fotku alebo email blízkemu človeku, na ktorého si si doposiaľ nenašiel čas“

„zober nás do dlane… zalej nás vodou… načúvaj“

„prekresli si ceruzkou na látkový linorytový odtlačok trasu na miestach, v ktorých by si sa rád pohyboval… vyši ju farebnou bavlnkou“

„vytvor si vlastnú kompozíciu zo soklov, nainštaluj si na ne vlastné predmety ako kabát či topánku…“

„staň sa na okamih hrdinom/kou“

Názov výstavy: Ako na umenie… 4

Prizvaní autori: Eva Čarnoká, Simona Gottierová, Daniela Krajčová, Jaroslav Kyša, Erik Sikora

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Bethlenov dom (nádvorie, 1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Trvanie: 7. október 2022 – 5. marec 2023

Vernisáž: 6. október 2022 o 17.00 hod. (štvrtok)

Koncepcia projektu a kurátorka výstavy: Martina Martincová

Odborná spolupráca: Michal Patarák, Renáta Pondelíková

Grafický dizajn: Patrik Ševčík