TS: Jana Bednárová v Ateliéri XIII

Jana Bednárová: Splynúť s divočinou / Kurátorka: Martina Ivičič / Atelier XIII, Bratislava / 2. 7. - 3. 9. 2021

Jana Bednárová

SPLYNÚŤ S DIVOČINOU

Maľbou prírodnými pigmentami na surový hodváb rozpráva Jana Bednárová príbeh o divokej džungli,

v ktorej niet stopy po ľudskej činnosti. Autorka zaznamenáva scenérie divokej prírody a vytvára portrét vzájomnosti, harmónie a koexistencie s prírodou.

Namaľovať obraz pre ňu častokrát znamená vydať sa hlboko do pralesa, podniknúť náročnú niekoľkodňovú trasu so sprievodcom a prenocovať v stane alebo v miestnych bambusových príbytkoch. Bednárová pri potulkách hustým pralesom objavuje skryté prírodné kompozície a spontánne sa rozhoduje, kde rozloží svoje plátno. Až pri dlhšom pobyte uprostred divokej prírody, ktorú Bednárová navštevuje už takmer celé desaťročie, môže autorka zachytiť autentický obraz prírody a preniesť ho na plátno alebo prírodný hodváb.

Výstava Splynúť s divočinou sprostredkuje divákovi pohľad na rozmanité prírodné úkazy ako obrovské kamenné zoskupenia, monumentálne skalnaté previsy, spletité koreňové premostenia (rootbridges) a nekonečne plynúce majestátne vodopády. Ocitáme sa pred portrétom divokej prírody, ktorej bol človek po tisícročia súčasťou a ktoré mu dodnes prinášajú pocit útočiska a spriaznenosti. Uprostred autentických záberov na fragmenty nedotknutej prírody nás autorka podnecuje k uvedomeniu si našej spätosti a prirodzeného prepojenia s okolitou krajinou.

Výstava nepredkladá žiadny eko-aktivistický statement ani návod ako zachrániť planétu, pretože príroda sa zariadi a adaptuje sama. Splynúť s divočinou znamená uskutočniť zmenu nášho myslenia a vnímania sveta navôkol, rešpektovať a prijať s pokorou nekonečnosť prírody a jej nezvrátiteľnú silu a múdrosť.