TS: ĽVOV 150 - pomoc ukrajinským študentom a študentkám

Názov ĽVOV 150 je symbolickým označením projektu pomoci VŠVU ukrajinským študentom a študentkám nielen z Akadémie umení v Ľvove. V spolupráci s poľskými a slovenskými umeleckými vysokými školami koordinujeme presun niekoľkých desiatok študentiek a študentov z Ukrajiny a ich následné umiestnenie na týchto školách. Naši zahraniční partneri podporujú spoločnú misiu s prísľubom ich prijatia na školu hneď, ako sa dostanú na územie Poľska alebo Slovenska. Tým, ktorí prídu študovať ku nám, sa budeme snažiť okrem základných potrieb čo najviac uľahčiť presun do slovenského akademického prostredia. V tejto chvíli prestávajú existovať hranice medzi krajinami EU, stali sme sa spoločným priestorom pre budúcnosť slobodnej Ukrajiny.

Viac o tomto projekte pomoci si môžete vypočuť v špeciálnej epizóde podcastu Oh_Deer.

Odmietnutie vojenského útoku na Ukrajine

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave odmieta vojenské ťaženie Ruskej federácie voči Ukrajine a vyjadruje solidaritu ukrajinskému národu. Apelujeme na kompetentných, aby aktívne riešili vojnový konflikt na Ukrajine. Máme za to, že ekonomické sankcie voči Ruskej federácii nebudú stačiť, je treba aktívne prevziať zodpovednosť za mierový stav v Európe.

Celé vyhlásenie si môžete prečítať tu.

Fond solidarity VŠVU

Fond solidarity VŠVU - transparentný účet, ktorý vznikol kvôli pandemickej situácii, sa teraz sústredí na podporu nielen našich ukrajinských študentov a študentiek, ale aj tých, ktorí/é prídu ku nám študovať v najbližšom období. Okrem základných potrieb sa im budeme snažiť čo najviac uľahčiť prechod do slovenského akademického prostredia. Doplnia ho aj ďalšie zdroje, ktoré máme k dispozícii. Aktívne sa snažíme riešiť tiež situáciu našich absolventov a absolventiek a hľadáme spôsoby, aby mohli počas vojnového stavu zostať na Slovensku.

Fond solidarity: SK 3809 0000 0000 5174111336 (Slovenská sporiteľňa)

V prípade akýchkoľvek informácií či ponuky pomoci nás kontaktujte na ukrajina@vsvu.sk.

Ak chcete pomôcť tomuto úsiliu, môžete prispieť finančne aj na tieto účty a podporiť tieto organizácie:

Magna – humanitárne zdravotná starostlivosť pre Ukrajinu

SK87 1111 0000 0013 3179 3900, alebo cez SMS s textom MAGNA na číslo 836 v hodnote 10,– eur.

Človek v ohrození – voda, jedlo, ubytovanie, psychologická podpora

clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina

platba je možná jednorazovo, alebo opakovane

Vráť sa živý - Fond na podporu ukrajinským vojakom

savelife.in.ua

Psychologická a krízová pomoc

Kde je možné dostať psychologickú a krízovú pomoc aj počas víkendu:

Krízová linka pomoci

0800 500 333 (bezplatná nonstop)

Linka dôvery Nezábudka

0800 800 566 (bezplatná nonstop)

Chatové, emailové, video poradne

https://ipcko.sk/

https://www.krizovalinkapomoci.sk/