TS: Marek Kvetan v Station Contemporary Art Gallery

Marek Kvetan: Data storage 20.21. / kurátor: Michal Stolárik / Station Contemporary Art Gallery / Bratislava / 6. 9. - 2. 10. 2022

Marek Kvetan | Data storage 20.21.

Kurátor: Michal Stolárik

Vernisáž: pondelok 5. 9. 2022, 19.00 h

Trvanie výstavy: 6. 9. - 2. 10. 2022

Z chladnej zeme sa v rytmike oblých tvarov a mäkkých tieňov vynára jemne odstupňovaný diapazón bielo-sivých siluet a štruktúr. Božským okom z vtáčej perspektívy sledujeme chaos a rozmanitosť spojenia horizontál a vertikál ukotvenú hranicami kruhového pôdorysu. Počiatočná pestrosť objektov pripomínajúca obrysy a ruch miniatúry veľkomesta sa pri detailnejšom pohľade stráca a odkrýva vizuálnu ilúziu vytvorenú formou repetície rovnakých objektov. Ilúzia života a dynamiky sa zmenou fokusu – z makra na mikro – transformuje do intímnej sféry, v ktorej pociťujeme ťažkopádne spomalenie a rigidnosť zadefinovaných pravidiel, ktoré prispievajú k meditatívnemu charakteru priestorovej kompozície.

Tvorba slovenského vizuálneho umelca Mareka Kvetana (1976, Bratislava) sa v súčasnosti prikláňa k hmatateľným výsledkom a priestorovým realizáciám. Autorove sochy, objekty a inštalácie sú spolu s často používanými nájdenými materiálmi vyňaté z reality alebo ňou inšpirované. Subtílnou zmenou zadefinovaných právd prekrúca dané hodnoty a otvára mnohovýznamový potenciál symboliky materiálov a foriem. Pre Kvetanovu tvorbu je signifikantná dôvtipná pozorovacia schopnosť, inšpiruje sa banalitou bežných dní a dômyselne rekonfiguruje skutočnosť. Použitými materiálmi, veľkorysými produkciami a vedomou prácou s pop-faktorom vytvára funkčný dialóg medzi publikom a svojimi dielami. Každým novým projektom vykračuje do neznámeho prostredia a hľadá výzvy na rozvoj svojej autorskej stratégie. Odlievanie a remodelácia skutočnosti, symbolika multiplikácie či vymazávania, experimentovanie s formami a chemickými procesmi a v neposlednom rade príklon k materialite sú jeho emblematickými taktikami.

Aktuálny projekt Data storage 20.21. (2020 – 2022) prirodzene pokračuje v autorovej stratégii redefinovania všeobecne známych významov a pravidiel. Rozsiahla inštalácia, ktorá by vzhľadom na estetické formy, ale aj Kvetanove minulé projekty mohla byť výsledkom digitálnej modelácie a následnej 3D tlače, v skutočnosti vzišla z elementárnej techniky sadrového odlievania. Detailný pohľad odkrýva fyzické odtlačky stoviek kusov odpadových obalových materiálov, ktoré prešli počas lockdownového obdobia autorovou domácnosťou. Činnosť, ktorá sa spočiatku javila ako nevinné experimentovanie s nevyužitým materiálom, sa vyvinula do obsedantnej potreby odliať, zdokumentovať a archivovať všetok nepotrebný odpad. Fľaše od sladených nápojov a minerálok, kartóny mlieka či obaly z donáškových služieb – Kvetan nemoralizuje ani nekritizuje, keďže by to bola kritika do vlastných radov. Ročný odpad aktualizuje a premieňa do obrazotvornej inštalácie.

Marek Kvetan (1976) žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde postupne prešiel Ateliérom sochárstva pod vedením Juraja Bartusza (1995 – 1999) a Ateliérom maľby pod vedením Daniela Fischera (1999 – 2001). V roku 1999 absolvoval študijný pobyt na Fakulte výtvarných umení VUT Brno, kde pôsobil na katedre Multimédiá-Performance-Video pod vedením Keiko Sei. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na VŠVU, kde vedie predmety Kresba I. – IV. V roku 2016 bol laureátom ceny Nadácie Novum, v roku 2010 finalistom cien Henkel Art.Award a Sovereign European Art Prize, v roku 2008 získal Cenu NG 333 a stal sa dvojnásobným finalistom súťaže Mladý slovenský výtvarník roka, resp. Ceny mladého výtvarníka roka Tonal (1998 a 2000). Kvetanova tvorba je zastúpená v zbierkach NG Praha, SNG Bratislava, GJK Trnava, PGU Žilina, Art Collection Telekom v Bonne, GBK Dordrecht, MOCAK v Krakove, Nitrianskej galérie či v mnohých súkromných zbierkach.

Michal Stolárik

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Nadácie mesta Bratislava.

Realizované s finančnou podporou starostu MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - PETRŽALKA

Partner projektu: Terra Culta, o. z.

Station Contemporary Art Gallery

Ul. Gustáva Mallého 2, Bratislava - Petržalka

https://www.stationgallery.sk/