TS: Michaela Šuranská v EQO

Michaela Šuranská / Tektoniká / kurátor: Adam Macko / EQO / Spišský Hrhov / 9. 9.  – 15. 10. 2023

Michaela Šuranská / TEKTONIKÁ

9/9 – 15/10/23

vernisáž: 9/9/23 – sobota – 18:00

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

kurátor: Adam Macko

tektonika – vedecká geologická disciplína o deformitách zemského povrchu, ale aj vnútorná výstavba umeleckého diela či textu

Výstava vizuálnej umelkyne najmladšej generácie predstavuje aktuálne diela z dlhodobého autorského výskumu rozšíreného poľa maľby intermediálnymi postupmi. Charakteristická práca s prírodnými zemitými materiálmi a apropriovanými textúrami je dôsledkom záujmu o analytický vizuálny prepis vonkajšieho priestoru do umeleckých diel. Vlastný pohyb autorky v prírodných systémoch má povahu terénneho až archeologického zberu materiálov, ktoré umožňujú záznam vrstiev do foriem nie ako maliarskych plôch, ale otvorených site-specific prostredí – tzv. tektoniká. V priznaní priestorových štruktúr celtovín, textilov, zemín vytvára aktualizované obsahové sedimenty, medzipriestory pôvodného a syntetizovaného ekosystému. Takto komponovaný objekt má potenciál nie len kultúrneho, ale aj kultového artefaktu. Individuálne prostredia zjednotené v inštalačnej komunikácii pretvárajú white-cube priestor na novú antropologickú formu krajiny, novú pamäť miesta a jeho transformácie.

Výstava bude otvorená vernisážou v sobotu 9. septembra 2023 o 18.hod v priestore EQO Sp. Hrhov.

Podujatie je pokračovaním dramaturgickej koncepcie reflektujúcej 30 rokov samostatnej slovenskej spoločnosti. Ústredným motívom kyvadla (pendulum), ktorý vyjadruje pohyb medzi pólmi, tematizuje stav verejného diškurzu, opakujúcu sa polarizáciu sociálnych, kultúrnych či politických vzorcov. Daná výstava sa venujú vybraným formám dichotómie – prírodne vs. syntetizujúce. V línií kritickej teórie a inštitucionálnej fragmentácie sú navrhované formáty otvorené a hybridné.

Podujatie z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Michaela Šuranská (*1993) je absolventkou doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.). Je spoluzakladateľkou organizácie UM, n.o. & Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici a autorkou projektu Kláštor Opening. V tvorbe sa venuje expandovanému poľu maľby, jej priestorovému potenciálu a výskumným možnostiam. Participovala na domácich a zahraničných individuálnych a kolektívnych výstavách. Je finalistkou ceny Strabag Art Award 2022 a Maľba roka Nadácie VUB 2023.