TS: Natália Trejbalová v A Promise of Kneropy

16. 11. 2021Artalk Infoservis

Natália Trejbalová: Isle of the Altered Sun / A Promise of Kneropy, Bratislava / 28. 10. – 24. 11. 2021

Isle of the Altered Sun takes place on the flattened Earth and is set in the distant future of the planet. Following the flattening, the atmosphere of the Earth has undergone further changes that have led to the extinction of some and the evolution of other species, including the humans that have lost their dominant position in the ecosystem. Isle of the Altered Sun is a possible picture of the world after what can be defined as planetary catastrophe, which has changed the perception of nature as we know it. The movie is screening as a part of a site-specific installation in the gallery space.

Isle of the Altered Sun sa odohráva vo vzdialenej budúcnosti, na Zemi, ktorá sa stala plochou. Po sploštení prešla atmosféra našej planéty ďalšími zmenami, ktoré nakoniec viedli k vyhynutiu niektorých a vývoju ďalších druhov vrátane ľudí, ktorí stratili svoje dominantné postavenie v rámci ekosystému. Isle of the Altered Sun je možným obrazom sveta po tom, čo sa dá označiť ako planetárna katastrofa, ktorá zmenila vnímanie prírody tak, ako ju poznáme. Film sa premieta ako súčasť site-specific inštalácie v priestore.

The gallery program is supported using public funding by Slovak Arts Council, Bratislava City Foundation and the Bratislava Region. / Program galérie podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

A Promise of Kneropy, Pečnianska 7, Bratislava