TS: Nielen (ale aj) sklo v Galérii Medium

20. 10. 2022Artalk Infoservis

Marta Matejková-Vjatráková, Žofia Dubová, Lucia Dreveniaková, Patrícia Šichmanová, Andrej Jančovič, Pavol Barkóci, Filip Plačko, Michal Lacko, Kristína Ligačová, Martin Jurík, Jakub Sojka, Petra Molnárová, Martin Sedlák, Dávid Kurinec, Ján Mýtny ml., Pavlína Šváchová, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka, Dominik Pirháč, Natalia Komorowska/ Nielen (ale aj) sklo / Kurátorka a kurátori projektu: Viera Kleinová, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka/ Architektúra výstavy: Patrik Illo, Michal Illo/ Galéria Medium/ Bratislava / 20. 10. - 6. 11. 2022

Nielen (ale aj) sklo

Vernisáž: štvrtok, 20. októbra 2022 o 18:00

Trvanie výstavy: 21.10. - 6.11.2022

Tvorivý priestor ateliéru Sklo sa nachádza na rozhraní umeleckej tvorby a dizajnu. Zadania semestrálnych prác reflektujú túto širokú škálu - od priemyselného dizajnu, cez tvorbu tzv. autorského dizajnu (art dizajnu), experimentálneho remesla až po tvorbu v oblasti voľného umenia.  

Ambíciou predkladaného výstavného projektu je predstavenie najdôležitejších umeleckých projektov ateliéru Sklo VŠVU od roku 2010 a  zmapovanie vývoja ateliéru v oblasti voľného výtvarného umenia. Výstava bude doplnená o najnovšie diela aktuálnych študentov ateliéru.

Kurátorka a kurátori projektu: Viera Kleinová, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka

Architektúra výstavy: Patrik Illo, Michal Illo

Vystavujúci autori a autorky (študenti, absolventi a pedagógovia ateliéru Sklo): Marta Matejková-Vjatráková, Žofia Dubová, Lucia Dreveniaková, Patrícia Šichmanová, Andrej Jančovič, Pavol Barkóci, Filip Plačko, Michal Lacko, Kristína Ligačová, Martin Jurík, Jakub Sojka, Petra Molnárová, Martin Sedlák, Dávid Kurinec, Ján Mýtny ml., Pavlína Šváchová, Patrik Illo, Palo Macho, Milan Opálka, Dominik Pirháč, Natalia Komorowska

Sprievodná akcia: Krst novej mobilnej sklárskej pece na nádvorí budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí: termín ohlásime čoskoro

Projekt nadväzuje na výstavu SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, ktorá sa konala v roku 2021 v galérii Satelit Slovenského centra dizajnu, ktorého zámerom bolo zmapovanie dizajnérskych výstupov študentov ateliéru Sklo od roku 2010.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.