TS: SNG a Staré Mesto revitalizujú Námestie Karola Vaculíka v Bratislave

Slovenská národná galéria v spolupráci so Starým Mestom pracuje na revitalizácii Námestia Karola Vaculíka, jedného z verejných priestorov, ktoré susedia s areálom galérie. Vďaka jeho obnove čoskoro vznikne v centre mesta nová oddychová zóna a ďalšie prepojenie komplexu SNG s okolím.

SNG a Staré Mesto revitalizujú Námestie Karola Vaculíka v Bratislave

Prvá etapa kultivácie sa týkala vstupu do SNG zo strany pasáže z Paulínyho ulice, pred ktorý boli doplnené dva stromy, pobytové schodisko a socha Partizán od Jozefa Kostku (1948). V marci tohto roka boli zasanované, doteraz zanedbávané garáže vrátane odstránenia prevísajúcich prvkov. V najbližších týždňoch bude v priestore pred garážami vymenený starý asfalt za nový mlatový povrch, pribudne tu päť nosičov zelene a popínavé rastliny na plote susediacom s hotelom Carlton. Priestor bude v tejto fáze tiež doplnený o veľkorozmerné kvetináče a prenosné sedenie.

Následne sa plánuje Staré Mesto v spolupráci s galériou venovať samotným garážam. „Staré Mesto chce diskutovať funkciu priestoru garáží a ich okolia spolu s obyvateľmi. Podľa výsledkov uvidíme, ako budeme ďalej postupovať, určite sa však držíme v rámcoch napájania sa na SNG umeleckým a remeselným charakterom. Sme veľmi zvedaví, aké nápady a postrehy nám spoločné zamyslenie sa so Staromešťankami a Staromešťanmi prinesie. Dovtedy budú garáže zabezpečené tak, aby boli pre verejnosť bezpečné,“ vysvetľuje vedúca referátu komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Veronika Gubková. Priestor pred garážami je od 16. marca tohto roku pre prebiehajúce práce nepriechodný, vstup do SNG však nie je obmedzený.

Vďaka revitalizácii bude námestie spriechodnené a návštevníci sa do SNG dostanú aj priamo z Hviezdoslavovho námestia, na ktoré je napojená Paulínyho ulica. „Teší nás, že spoločne s partnerom, Starým Mestom, skultivujeme ďalšie zo zanedbaných zákutí Bratislavy. Po nádvorí SNG a Travertínovej záhrade, umiestnenej vedľa administratívy galérie, bude Vaculíkovo námestie ďalšou oddychovou zónou pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj príkladom partnerstva a spolupráce,“ hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Námestie, v galérii nazývané aj Piazzetta, je pomenované po niekdajšom riaditeľovi SNG, Karolovi Vaculíkovi. Od začiatku 50. rokov 20. storočia od základu vytváral a rozvíjal činnosť národnej galérie po mnohých stránkach, vrátane budovania dôležitých zbierok výtvarného umenia a okrem iného bol aj milovníkom talianskej architektúry.