TS: Stanovisko Kunsthalle Bratislava k dohode s Ministerstvom kultúry SR

Stanovisko Kunsthalle Bratislava k dohode s Ministerstvom kultúry SR

1. januára 2020 vznikne nová štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava sa po viacnásobných rokovaniach dohodlo s Ministerstvom kultúry SR na postupe a podmienkach zriadenia novej rovnomennej príspevkovej organizácie od 1. 1. 2020. Rezort kultúry o dohode informoval vo svojej tlačovej správe dňa 2. 8. 2019.

„Vznik Kunsthalle Bratislava ako novej príspevkovej organizácie od 1. 1. 2020 znamená predovšetkým novú budúcnosť a lepšie perspektívy galerijnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá päť rokov fungovala v provizóriu, a preto sa rozvíjala len ťažko. Samostatnosť a právna subjektivita sú potvrdením legitimity, dobrého fungovania a aj potrebnosti inštitúcie tohto typu v štruktúre rezortu kultúry,“ uviedla poverená riaditeľka KHB Nina Vrbanová.

Ministerstvo kultúry SR na poslednom rokovaní dňa 1. 8. 2019 ponúklo ako finančný strop na fungovanie a prevádzku galérie vo forme samostatnej príspevkovej organizácie sumu 400.000,- €. Tieto prostriedky, ktoré budú tvoriť všeobecný ročný rozpočet organizácie, budú kryté len z vlastných kapacít rezortu. V máji pritom Kunsthalle Bratislava predložila návrh rozpočtu novej organizácie vo výške 710.000,- €. Podporu a finančnú spoluúčasť v prípade zriadenia samostatnej organizácie svojím listom zo dňa 17. 4. 2019 prisľúbilo aj Hlavné mesto SR Bratislava – primátor Matúš Vallo.

„Rozpočet, ktorý Ministerstvo kultúry SR ponúklo, síce nie je ideálny, ale vnímame ho ako stabilný základ pre externé partnerstvá a získavanie ďalších prostriedkov predsa len z lepšej – samostatnej a vyprofilovanej pozície. To je pre Kunsthalle Bratislava v tejto chvíli kľúčové. Rovnako ako stabilný a reprezentatívny priestor – sídlo organizácie v Dome umenia, ktoré sa pri vzniku príspevkovej organizácie potvrdí predĺžením nájomnej zmluvy a bude zakotvené aj v zriaďovacej listine. Rozsah a objem plánovaných činností sa spočiatku bude musieť oproti pôvodnej predstave zredukovať. Rezort však prejavil vôľu ďalej rokovať a podporiť činnosť Kunsthalle Bratislava aj formou prioritných projektov,“ doplnila Vrbanová.

V priebehu augusta má Kunsthalle Bratislava vypracovať a predložiť Ministerstvu kultúry SR všetky potrebné náležitosti podľa zákona o príspevkových organizáciách (zriaďovaciu listinu, nový adaptovaný rozpočet a pod.). Dokumentáciu rezort následne postúpi Ministerstvu financií SR spolu so žiadosťou o súhlas so zriadením novej organizácie.

Ministerstvo kultúry SR vyhlási výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky novej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava v jeseni roka 2019.