TS: Žofia Dubová v Galérii umenia Ernesta Zmetáka

Žofia Dubová / Niekde medzi miestom a obrazom / Kurátorka: Martina Bábinová / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / 30. 5. – 8. 7. 2023

Žofia Dubová – Niekde medzi miestom a obrazom

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Vernisáž: 30. 5. 2023 o 17:00

Trvanie výstavy: 30. 5. – 8. 7. 2023

Kurátorka: Martina Bábinová

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstavuje samostatnú výstavu Žofie Dubovej, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje médiu maľby a jej presahov, skúmaniu prekračovania hraníc obrazu a téme krajiny. Inšpiráciu nachádza predovšetkým vo svojich osobných zážitkoch a skúsenostiach z pobytu v krajine – nielen z pasívneho pozorovania, ale najmä z aktívnej činnosti v prírode. Subjektívny pohľad a vnímanie navštíveného miesta sú kľúčovým odrazovým mostíkom pre jej tvorbu, v ktorej rezonujú tri okruhy námetov: hora/ostrov/oceán a s nimi súvisiace motívy prírodných živlov, ako lavína, sopka, vlna, či prírodné javy – úsvit. Autorka však často ponecháva otvorené možnosti interpretácie jej diel. Pri práci využíva širokú škálu prostriedkov a kombináciu techník, na maľbu vyšíva, kreslí pastelom, rudkou, ceruzkou...Výstava predstaví výber z tvorby od najnovšej série malieb a akvarelov v kombinácii s vlnou, ktorú podnietila minuloročná cesta do Himalájí, cez výjavy z návštevy Tatier, až po staršie diela z cyklu Hra:na, Čakanie na diaľku, Od severu hora, či zo série Ostrovy, predvedené v nových kontextoch. Okrem veľkoformátových malieb na plátno sú tu zastúpené i maľby na sklo a závesné inštalácie prezentujúce ich kombináciu. Ideová línia výstavy sleduje niekoľko rovín: krajinu ako tému, maľbu a jej možnosti, autorské stratégie budovania obrazu ako aj kontrasty medzi témou a použitými materiálmi či technikami.

Názov výstavy odzrkadľuje myšlienkové koncepty prítomné v autorkinej tvorbe. Miesto môžeme chápať ako vymedzený voľný priestor krajiny, oblasti, časti celku. Miesto konkrétne i miesto v našich mysliach. Obraz v zmysle výtvarného diela, jeho vzniku a pokračovania, aj znázornenej skutočnosti, predstavy, dojmu, či odrazu viditeľného, ale aj toho čo je skryté. Čo sa nachádza „niekde“ keď samotné slovo vyjadruje neurčitosť miesta a „niekde medzi“ stiera alebo naopak určuje hranice? Niekde medzi miestom a obrazom je priestor, je diaľka, je hranica, je zážitok, je...niekde medzi miestom a obrazom som ja

Žofia Dubová (1991) ukončila v roku 2022 doktorandské štúdium v Kabinete kresby u doc. Emöke Vargovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2010 – 2016 študovala maľbu v ateliéri prof. Daniela Fischera. Počas štúdia sa zúčastnila niekoľkých stáží - v ateliéri skla na VŠVU, v Portugalsku či USA. Vystavovala na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Je držiteľkou viacerých ocenení, v roku 2016 získala Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie, v roku 2017 sa stala víťazkou Maľby roka VÚB a v roku 2018 získala cenu Nadácie NOVUM. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a MusVerre, Sars-Poteries, Francúzsko. Pôsobí v Bratislave.